Inlägg

  “Optimera din vinst med ScoreBase!  Med vår unika algoritm ProfitFinder On Demand hjälper vi företag att maximera sin vinst genom att fokusera på upplevd kundnytta. Just nu erbjuder vi ett specialerbjudande där vi tar halv fast ersättning och resten som del i uppnått resultat.  Vi är så säkra på att uppnå ett gott resultat att vi gör både oss själva och våra kunder till vinnare. Besök vår webbplats för mer information!”
 ScoreBase specialitet är att mäta och i sin konsultverksamhet utgå från fakta om vad ett företag tjänar pengar på för att sedan medverka till att bygga en lönsam växa verksamhet. För att få fram en lönsam och utvecklande strategi för ett företag krävs att man har klart för sig sin styrka. Bygger man på det sättet sitt erbjudande har man bästa konkurrenskraft och kan räkna med att kunna ta priser som gör att man skapar en bra vinst. Genom att involvera all personal på ett sätt som gör att resultatet blir mätbart så långt ner som möjligt skapas också förutsättningar för att bygga en intjäningskultur där alla drar åt samma håll relaterat till kunskap om vad företaget tjänar pengar på. Utifrån ett klarlagt intjäningsläge på produkter och kunder jobbar ScoreBase med följande koncept  som  sätter fokus på resultat och lönsamhet det innebär bland annat stöd: -  att "alla" involveras i mätbara resultat - med regelbunden återkoppling. - att skapa affärsmodell och strategi inriktade p
Att skapa resultat handlar om att få samstämmighet på flera områden. För företaget handlar det om att hänga med i konkurrensen så att kundnyttan systematiskt förbättras och står i fokus för ett företags verksamhet. Företag måste framförallt hänga med när det gäller digitalisering då den medför som regel kostnadsfördelar som ett företag inte har råd att avstå ifrån. Men sedan handlar det också på ett avgörande sätt hur personalen uppfattar sin arbetsroll. Här gäller det att också förstå hur dagens medarbetare vill ha sin arbetsplats så att den blir en motiverande plats att befinna sig på.  I bästa fall går det att kompromissa så att att både företagets och personalens bästa kan komma fram. Lyckas man skapas en intjäningskultur där personalen känner sig ha incitament och en positiv inställning till att göra det där extra som just skapar konkurrenskraft och är utgångspunkt för att växa. Och det gäller då både för företaget och personalen. En avgörande faktor är att det skapas en l
 Att ha någon utanför boxen som enbart är till för dig och din framgång    Det finns många tillfällen där frågan är av den art att det kan kännas jobbigt att ta upp den med även den bästa kompisen. Inte för att den har någon speciell karaktär man kanske helt enkelt bara känner så. En annan gång kan det tvärtom vara så att man fråga runt och ändå inte fått något svar som känns rätt. I sådana och liknande fall blir man lämnad ensam och det känns som man inte kommer ur fläcken.  Med Google så fick vi en möjlighet att direkt ta reda på en massa saker som annars skulle ha fått lämna i okunskap och som vi med dess hjälp fixar själv. När det gäller arbetslivet och dess svårfångade frågor går det inte att vända sig till Google i sådana frågor krävs det erfarenhet men också nytänkande för att kunna svara och komma med förslag. Det var så jag utifrån ett Business Coach perspektiv började fundera på om jag inte skulle lägga till "Life" det vill säga Business Life Coach. Inte minst efter
   Business-Life-Coach© - ett 7/24-koncept Som chef är du regelmässigt utsatt för att fatta beslut under osäkerhet. Men inte nog med det du är också människa och har ett antal åtaganden relaterat till icke arbetstid men som med det nya uppkopplade arbetslivet nu integreras 7/24. Därför har jag adderat ett mer tidsinkluderande moment, om det känns rätt för klienten, att även vara bollplank på saker som inte direkt hänger samman med arbetet. Bara att ha någon som professionellt kan arbetssituationen och som också privat levt med att få ihop livspusslet ger en mer existentiell återkoppling vad gäller tidsprioritering och framförallt - en belysning av vad som är viktigt. Även om jag på senare tid studerat både psykologi och filosofi är jag i den privata delen enbart en medmänniska som återkopplar från egen erfarenhet. Men jag har noterat att många gånger kan sådana externa situationer, om de inte finns med i diskussionen hämma ett rationellt beslutsfattande. Det är viktigt att poängtera at
Det handlar inte om att uppfinna hjulet igen utan tryggt och kreativt arbeta med ständig förbättring. För ett företag är det grundläggande att vara så konkurrenskraftig att kunderna inte bara köper de produkter och tjänster som utbjuds utan att dessa köps till ett pris som ger ett överskott. Ofta tar rutinen ut sin rätt och så länge det funkar och företaget går med vinst så tänker man inte så mycket på att hålla koll på vilken konkurrenskraft företaget har. Men när det börjar kärva och man tvingas sänka priset för att sälja sina produkter så börja man som regel med att se på kostnadssidan för att kunna sänka priserna än mer för att åter se på kostnadssida. Och så kan det fortsätta en tid tills företaget går med förlust och då kan det vara svårt att komma tillbaka till lönsamhet. Om man däremot systematiskt håller koll på vilka produkter och tjänster man tjänar, eventuellt förlorar, pengar på så kan man tidigt vidta åtgärder som gör att man behåller en god lönsamhet. Detta gäller specie
 Att vara på jobbet alltid handlar om att lära sig trivas med ett integrerat arbets- och privatliv För många har den snabba förändring som följt på Covidpandemin inneburit att man alltmer jobbar mer hemma. Det har blivit tydligt att det i stort är lika effektivt som att man var dag ska in på jobbet - just för att man ska jobba där. Det är också sedan länge tydligt att åtminstone chefer känner sig "jobba alltid" för att mobilen medger att vara uppkopplad dygnet runt. De flesta tycker det är motiverande att mer kunna planera och sätta sig själv mer i centrum när det gäller att avgöra när jag vill jobba och det går bättre att synka familjeangelägenheter. Så det är helt klart att denna flexibilitet är populär och kommer bara att blir än större ju bättre "hemma-arbeta-digitala-verktyg" som kommer fram.  Det innebär ju inte att man helst ska slopa det fysiska mötet men när det blir billigare för företagen med lägre kostnader och uppskattas av medarbetarna så är det ett ty