Inlägg

ProfitFinder resultatnätverket som i coronatider stöder en organisation där många måste arbeta hemifrån. Att mäta värde istället för tid.
Att hålla koll på medarbetarnas tid har varit det gängse sättet företag har ersatt sina medarbetare. Har man varit på jobbet sina 40 timmar så har man uppfyllt kravet för full lön. Idag vet vi bättre och vi har också andra möjligheter att kontrollera medarbetares insatser. Det handlar helt enkelt om att mäta värde som skapas och att relatera det till den ersättning som utbetalas.

Resultatnätverk
Genom att sammanföra all personal i ett nätverk som systematiskt visar det värde som skapas erhålles ett underlag som även stöder en affärsmodell med kunderna i fokus. Att kunderna är i fokus är som vi alla vet en nödvändighet då det självklart enbart är kunderna som kan skapa det faktiska resultatet i kronor. 

Alla ska med
Genom att all personal relateras - på något sätt - till delprocesser vilka slutligen sammanförs och bildar hela företaget kan sedan värdes…
Business är att göra affärer – men vad gör man om efterfrågan uteblir?
Coronatider innebär för många företag att efterfrågan för en del uteblir nästan helt och för vissa minskar den påtagligt och för andra ökar den drastiskt – allt beroende på vilken bransch man är verksam i.
Oavsett vilket läge just ditt företag befinner sig i så är situationen någonting nytt och något som kräver helt nya insatser för att i värsta fall rädda bolaget alternativt försöka hålla igång verksamheten så mycket att det ska gå att komma tillbaka till mer normal verksamhet när väl coronaviruset släpper sitt järngrepp.
För de som råkar vara i en bransch som kan erbjuda produkter som nu plötsligt i stor mängd behövs i bekämpandet av Corona är det ju att mitt i allt elända bara önska lycka till och att de kanske kan anställa några som mist sina jobb.
Utöver att dra ner på alla kostnader, vilka alla självfallet inser, finns inte så mycket mer man kan göra. För kunderna uteblir ju av skäl som inte har med det individu…
Låt coronatiden bli till något positivt genom att sätt dig in i vad Artificiell Intelligens (AI) kan göra för ditt företag. I potten ligger förbättringar av kostnader, marketing och resultat.

För det är nu det börjar hända
Vi är inne i en tid när AI-lärdomar från självkörande bilar, och robotar som redan finns i företagen, mer och mer tar på sig större uppgifter. Primärt handlar det om att ersätta rutinarbete med "digitala medarbetare" (DM). Men även på nästa nivå där det handlar om att vara chef gör en "digital chef" (DC) ett utmärkt jobb. Både DM och DC arbetar dygnet runt alla dagar året runt, kostar ingenting mer än strömmen och en professionell mjukvarubackupp.

En AI-applikation blir bättre och bättre över tid.
Självlärande AI-algoritmer fungerar så att när man väl uppnått en visst relevant beteende nås en nivå där en DM kan ta över personalens arbete. Intressant är sedan att om man på det sättet börjar på låg nivå så innebär just en AI applikation att man öv…

AI verktyget som styr verksamhet - och gör alltid rätt

Brytningstid - från person till AI ger besparingar, effektivitet och ökad konkurrenskraft

Det är nu det börjar hända
Vi är inne i en tid när lärdomar från självkörande bilar och robotar som redan finns i företagen mer och mer tar på sig större uppgifter. Det finns stora möjligheter att primärt ersätta allt rutinarbete med en "digital medarbetare" (DM) även på nästa nivå där det handlar om att vara chef för ett team kan mycket väl en "digital chef" göra ett utmärkt jobb.

AI medarbetaren arbetar 24 timmar alla dagar året runt
Mycket av effektiviteten består i att en "digital medarbetare" (DM) jobbar 24 timmar alla dag om året utan någon mer ersättning än mjuk- och hårdvara plus ström. Intressant är också att om man börjar på väldigt låg nivå så innebär just en AI applikation att man över tid lär DM mer och mer så att den kan ta större och större uppgifter. 

Momentan stor beräkningskapacitet som ger bättre kontroll
Bara en så enkel sak som att ta en order kan med …
Självledarskapet – den nya organisationsformen

Det finns många fördelar med den nya form av organisering som har vuxit fram tack vare digitaliseringen. Ska svenska företag hänga med i den ökade konkurrensen gäller att utnyttja både individuella och organisatoriska möjligheter på bästa sätt. En av dessa fördelar är självledarskapet. Den digitaliserade världen med mobilen i centrum öppnar nya möjligheter att driva verksamhet. Mobilen är en avancerad dator som gör att vi kan ha ”all information” i fickan. Det innebär i sin tur att vi är ”närvarande” oavsett var, och på vilka tider, vi befinner oss. Det ger möjlighet till en helt ny självledande organisation.
Positiva bieffekter Denna individualiseringsprocess har vuxit fram driven av mobil- och datorutvecklingen och inte av att någon analyserat läget och funnit att så kan man öka motivation hos medarbetare, sänka kostnader och därmed genera bättre resultat. Men det är just ökad motivation och bättre resultat som man uppnår! För det ger större …
Det handlar till slut alltid om resultat och att nå mål.
Har man inga mål och så når man inga resultat. Och mål har vi alla om det gäller personliga mål som att spara till något eller som alltid på företaget att skapa bättre resultat för att nå ett långsiktigt planerat mål.
Mitt senaste uppdrag hade en självklar målsättning. Efter fyra (4!) förlustår på raken blev jag tillfrågad om jag ville ta mig an uppdraget att i ett Turn Around projekt få företaget på svarta siffror och att det åter skulle gå med vinst. Av förklarliga skäl efter fyra förlustår var likviditeten körd i botten och styrelsen undrade om jag var villig att dela risk genom att ta en del av min ersättning som vinst om jag lyckades med min insats.
Efter sex (6!) månader fick jag ordning på ekonomin och företaget tjänade åter pengar och visar vinst. I ett så pressat läge är det faktiskt lättare att göra rätt saker snabbt när alternativet pekar mot konkurs. Så jag tog en risk med ett väldigt entydigt mål – vänd förlust till vin…
Framtiden är redan här – använd AI och ta dina konkurrenters kunder.

Vi vet att konkurrera när man har en speciell prisfördel är mycket effektivare. Det handlar om AI. Det första är att ha en fullständig bild av sitt förtags resursutnyttjande och vad resurserna kostar per tidsenhet. Denna information är dynamisk om en fast kostnad (resurskostnad) är variabel och kostar 1000 kr/timme vid 50% resursutnyttjande blir 500 kr/timme vid 100% utnyttjande.

Om man nu klart för sig hur resursutnyttjandet ser ut så kan AI skapa erbjudanden som för vissa produkter (gäller även för tjänster) som är väldigt förmånliga och som kan göras ännu intressantare om de läggs samman med andra produkter som då kanske t o m kan prisas högre. 
Sen gäller det ha koll på vad kunderna efterfrågar och vad de köper och till vilka priser och om de kan tänkas köpa fler produkter om priserna är rätt. 

AI kan dra slutsatser utifrån vad kunderna köper och hur företagets resursutnyttjande ser ut vid givna tidpunkter lika med l…