Inlägg

 Efter allt jul- och nyårsfirande - nu drar det snart vardagen igång - är du redo? Att jobba som chef är att i dagens arbetsliv egentligen aldrig vara helt frikopplad från jobbet. Det beror klart på att mobilen alltid finns med från nattduksbordet till nattduksbordet och ibland även en stund i sängen. Det är klart en självvald situation - men kan också vara stressande när det blir för mycket. Kanske förstod Steven Jobs att han kommit på en världssensation när han satte en dator i telefonen, och fick fram ett kommunikationsverktyg som har kommit att förändra inte bara företagen utan hela världens sätt att kommunicera och att hålla sig uppdaterad - ja att ha hela världens kunskap i fickan. Att fördelarna överväger nackdelarna håller nog de flesta med om. Men vår nyfikenhet och intresse av att vara uppdaterad gör lätt att vårt informationsflöde kan ta över fokus och göra oss splittrade. Tillsammans med att vi har ett antal åtaganden på jobbet och i privatlivet som kräver vår fulla uppmärk
 Att jobba som chef och att jobba som chefskonsult  När jag för ett antal år sedan sålde det sista av de bolag jag startat och drivit upp så hade jag inte en tanke på att jobba som konsult utan hade tänkt mig studera ämnen som jag tidigare aldrig ägnat något intresse nämligen psykologi och filosofi. Samt nu senast Artificiell Intelligence (AI) Efter några års studier fann jag att vad jag lärt mig var något som alla chefer borde ha med sig bl a att ska man lyckas nå mål i ett företag så är det klart avgörande hur man mår som chef och kan känna av den dynamik som ligger i chefsjobbet  och inte bara hur företaget mår och att ta hand om det med sina mål att uppfylla . Med den insikten känns chefskonsultjobbet professionellt. För det gäller att se både hela människan och hela företaget Därför har jag också jobbat mycket med bra återkoppling på viktiga frågor som vilka resurser, produkter eller tjänster, och viktigast, vilka kunder tjänar vi pengar på? Vet man det då vet man hälsan på föret
 ScoreBase algoritm ProfitFinder tar fram ditt företags dolda resultatmöjigheter. Att veta är att kunna agera adekvat. Självklart tycker man att man vet "allt" om sitt företag man har ju uppföljning och ser resultatet varje månad. Inom ScoreBase ser vi företagande som en process som i nästan alla företag kan bli bättre bara genom att veta mer om hur intjäningsprocessen fungerar. Det är där vår mjukvara ProfitFinder kommer in som genom att ta fram en fullständigt transparant bild av hur olika delresultat skapar slutresultatet. Just genom att kunna ingripa i processen under pågående aktivitet är avgörande sett i relation till att man först kollar t ex på ett månadsresultat och sedan lokaliserar var det är fel och sedan ingriper.  Det hela kan pedagogiskt beskrivas som att vara ute på en resa med bestämda delmål = resultat som över tid ska uppfyllas. Genom att varje valfri analysperiod startar med summa produktionsvärdet i perioden som sedan följer processen via produktionskostn
 Affärsutveckling - något som ska pågå alltid men som ofta blir försummat. Med en extern insats från en expert som tillför struktur och systematik blir förutsättningarna helt annorlunda. Det innebär att du får ett resurstillskott som mot ett uppsatt mål kan arbeta där du bara har att ge input vid start och sedan via uppföljningsmöte ta beslut och sedan följa utvecklingen. Nåja så enkelt är det klart inte men det är principen enkelt förklarat. Eftersom jag har mångårig erfarenhet av att leda och driva företag och nu som konsult med fokus på affärsutveckling så ser jag många möjligheter som när väl min klient också ser möjligheterna har ofta lätt att fatta besluten som krävs och så är man på väg. Just att få saker att hända är centralt så att ett projekt inte blir en mötes-prata-komma-tillbaka till nästa möte process. Som i allt gäller handling efter diskussion/dialog antingen genomför man det som framkommit eller så stänger man den vägen och öppnar en ny och kollar om det går att komma
  Inte nog med att förhålla sig till Covid och återstart nu kommer även höstmörkret och tynger. Tid att tanka lite extern energi och få gjort allt det där som skjuts upp och tänka framåt. Inom ScoreBase är vi laddade för att ge motiverande stöd genom att aktivt stödja dig som chef. Ofta finns det saker och projekt som inte blir realiserade för att man inte har "tid." Vilket ofta innebär att det är något som fattas för att man ska bli säker på sin sak och verkligen ta tag i den typen av åtgärder. Med en extern och neutral support får du en återkoppling som ofta gör att det går att komma till beslut och handling. Vi jobbar systematiskt och har vår algoritm ProfitFinder med som visar svart på vitt om det som ska göras kommer att ligga i linje med företagets framgångsväg eller inte. Dessutom brukar ProfitFinder hitta dolda möjligheter till att förbättra resultatet.  Dessutom får du del av vår erfarenhet som kan sätta de flesta projekt i ett sammanhang som gör det lättare att anal
 Tid att komma igång efter en nästan lite för varm sommar - och mot nya utmaningar! Oavsett klimatet så har vi fortfarande Covid19 och Deltavarianten att förhålla oss till. Men framförallt gäller det att nu få igång verksamheten med allt vad det innebär när viss personal kommer att fortsätta jobba mestadels hemifrån.  Det ställer krav på att de digitala systemen inte bara är upp och funkar utan att det verkligen stöder den här typen av sätt att arbeta på. Men efter drygt ett år på det här viset så har trots allt en viss funktionell struktur utkristalliserat sig och vad det handlar om nu är väl i princip bara att fortsätta på den vägen och låta personalens preferenser så långt möjligt = så långt de levererar det som ska levereras fungerar. Kanske är det just på den här punkten som det gäller att ta höjd för att mer specifikt kunna ha kontroll så att inte hemarbetet bli en ingång till sämre resultat. Vi har ju redan i stort sett lämnat tidskontrollen och de flesta företag idag har en fle
  Nu när pandemin börjar klinga av är det tid att blicka framåt för nu uppstår nya möjligheter Flera delar av ekonomin har legat nere eller gått på sparlåga vilket gör att när det nu börjar ljusna och pandemin lättar av alltmer, så kommer mer och mer av det som legat nere att dra igång, och då utlöses en kedjereaktion i hela samhället ekonomi - som det klart gäller att fånga upp. Jag tror att vi kommer att se kraftiga efterfrågeökningar och alla som är inom de branscher som drar igång kommer därför att gå en strålande tid till mötes. Därför kan det vara läge att se över allt från affärsmodell till strategi till resurser och kapacitet att kunna leverera. Att skapa ett vinnarföretag är inte konstigare än att skapa ett vinnande fotbollslag. Man måste ha en bra tränare. I mitt fall handlar det om att klarlägga ett tydligt nuläge och i god samverkan ta fram en realistisk målbild. Sen börjar jobbet där jag tillför systematik så vi faktiskt jobbar mot det uppställda målet. Viktigt där är att