Inlägg

 Att vara på jobbet alltid handlar om att lära sig trivas med ett integrerat arbets- och privatliv För många har den snabba förändring som följt på Covidpandemin inneburit att man alltmer jobbar mer hemma. Det har blivit tydligt att det i stort är lika effektivt som att man var dag ska in på jobbet - just för att man ska jobba där. Det är också sedan länge tydligt att åtminstone chefer känner sig "jobba alltid" för att mobilen medger att vara uppkopplad dygnet runt. De flesta tycker det är motiverande att mer kunna planera och sätta sig själv mer i centrum när det gäller att avgöra när jag vill jobba och det går bättre att synka familjeangelägenheter. Så det är helt klart att denna flexibilitet är populär och kommer bara att blir än större ju bättre "hemma-arbeta-digitala-verktyg" som kommer fram.  Det innebär ju inte att man helst ska slopa det fysiska mötet men när det blir billigare för företagen med lägre kostnader och uppskattas av medarbetarna så är det ett ty
 Till sist är det resultatet som räknas. Våra informations system, som från början var bokföringsrelaterade, är till sin uppbyggnad ofta statiska och förmedlar resultat på olika nivåer och för kunder, tjänster och produkter. Det som ofta blir ett riktmärke är täckningsbidraget, bruttomarginalen och slutligen nettomarginalen.  Problemet är att informationen levereras i en statisk form och ofta blir det mer som närmervärde - det ska villigt erkännas det funkar som regel hyffsat.  MEN vill man förstå sitt företag eller sin avdelnings intjäning på nivån tjänster, produkter och kunder så krävs en smartare information som tydliggör både vad man tjänar, eller i värsta fall förlorar pengar på, men också - hur det går till - och det är just det där sista hur skapas resultaten som ScoreBase algoritm ProfitFinder är framtagen för att visa. Systemet skapar relationer mellan produktionen av produkter och tjänster till respektive kund där samtliga kostnader är fördelade och det görs i realtid. Där r
  Det handlar till slut alltid om resultat och att nå mål. Har man inga mål och så når man inga resultat. Och mål har vi alla om det gäller personliga mål som att spara till något eller som alltid på företaget att skapa bättre resultat för att nå ett långsiktigt planerat mål. Mitt sista uppdrag hade en självklar målsättning. Efter fyra (4!) förlustår på raken blev jag tillfrågad om jag ville ta mig an uppdraget att i ett Turn Around projekt få företaget på svarta siffror och att det åter skulle gå med vinst. Av förklarliga skäl efter fyra förlustår var likviditeten körd i botten och styrelsen undrade om jag var villig att dela risk genom att ta en del av min ersättning som vinst om jag lyckades med min insats. Efter sex (6!) månader fick jag ordning på ekonomin och företaget tjänade åter pengar och visar vinst. I ett så pressat läge är det faktiskt lättare att göra rätt saker snabbt när alternativet pekar mot konkurs. Så jag tog en risk med ett väldigt entydigt mål – vänd förlu
 Efter allt jul- och nyårsfirande - nu drar det snart vardagen igång - är du redo? Att jobba som chef är att i dagens arbetsliv egentligen aldrig vara helt frikopplad från jobbet. Det beror klart på att mobilen alltid finns med från nattduksbordet till nattduksbordet och ibland även en stund i sängen. Det är klart en självvald situation - men kan också vara stressande när det blir för mycket. Kanske förstod Steven Jobs att han kommit på en världssensation när han satte en dator i telefonen, och fick fram ett kommunikationsverktyg som har kommit att förändra inte bara företagen utan hela världens sätt att kommunicera och att hålla sig uppdaterad - ja att ha hela världens kunskap i fickan. Att fördelarna överväger nackdelarna håller nog de flesta med om. Men vår nyfikenhet och intresse av att vara uppdaterad gör lätt att vårt informationsflöde kan ta över fokus och göra oss splittrade. Tillsammans med att vi har ett antal åtaganden på jobbet och i privatlivet som kräver vår fulla uppmärk
 Att jobba som chef och att jobba som chefskonsult  När jag för ett antal år sedan sålde det sista av de bolag jag startat och drivit upp så hade jag inte en tanke på att jobba som konsult utan hade tänkt mig studera ämnen som jag tidigare aldrig ägnat något intresse nämligen psykologi och filosofi. Samt nu senast Artificiell Intelligence (AI) Efter några års studier fann jag att vad jag lärt mig var något som alla chefer borde ha med sig bl a att ska man lyckas nå mål i ett företag så är det klart avgörande hur man mår som chef och kan känna av den dynamik som ligger i chefsjobbet  och inte bara hur företaget mår och att ta hand om det med sina mål att uppfylla . Med den insikten känns chefskonsultjobbet professionellt. För det gäller att se både hela människan och hela företaget Därför har jag också jobbat mycket med bra återkoppling på viktiga frågor som vilka resurser, produkter eller tjänster, och viktigast, vilka kunder tjänar vi pengar på? Vet man det då vet man hälsan på föret
 ScoreBase algoritm ProfitFinder tar fram ditt företags dolda resultatmöjigheter. Att veta är att kunna agera adekvat. Självklart tycker man att man vet "allt" om sitt företag man har ju uppföljning och ser resultatet varje månad. Inom ScoreBase ser vi företagande som en process som i nästan alla företag kan bli bättre bara genom att veta mer om hur intjäningsprocessen fungerar. Det är där vår mjukvara ProfitFinder kommer in som genom att ta fram en fullständigt transparant bild av hur olika delresultat skapar slutresultatet. Just genom att kunna ingripa i processen under pågående aktivitet är avgörande sett i relation till att man först kollar t ex på ett månadsresultat och sedan lokaliserar var det är fel och sedan ingriper.  Det hela kan pedagogiskt beskrivas som att vara ute på en resa med bestämda delmål = resultat som över tid ska uppfyllas. Genom att varje valfri analysperiod startar med summa produktionsvärdet i perioden som sedan följer processen via produktionskostn
 Affärsutveckling - något som ska pågå alltid men som ofta blir försummat. Med en extern insats från en expert som tillför struktur och systematik blir förutsättningarna helt annorlunda. Det innebär att du får ett resurstillskott som mot ett uppsatt mål kan arbeta där du bara har att ge input vid start och sedan via uppföljningsmöte ta beslut och sedan följa utvecklingen. Nåja så enkelt är det klart inte men det är principen enkelt förklarat. Eftersom jag har mångårig erfarenhet av att leda och driva företag och nu som konsult med fokus på affärsutveckling så ser jag många möjligheter som när väl min klient också ser möjligheterna har ofta lätt att fatta besluten som krävs och så är man på väg. Just att få saker att hända är centralt så att ett projekt inte blir en mötes-prata-komma-tillbaka till nästa möte process. Som i allt gäller handling efter diskussion/dialog antingen genomför man det som framkommit eller så stänger man den vägen och öppnar en ny och kollar om det går att komma