Inlägg

 Att ha någon utanför boxen som enbart är till för dig och din framgång    Det finns många tillfällen där frågan är av den art att det kan kännas jobbigt att ta upp den med även den bästa kompisen. Inte för att den har någon speciell karaktär man kanske helt enkelt bara känner så. En annan gång kan det tvärtom vara så att man fråga runt och ändå inte fått något svar som känns rätt. I sådana och liknande fall blir man lämnad ensam och det känns som man inte kommer ur fläcken.  Med Google så fick vi en möjlighet att direkt ta reda på en massa saker som annars skulle ha fått lämna i okunskap och som vi med dess hjälp fixar själv. När det gäller arbetslivet och dess svårfångade frågor går det inte att vända sig till Google i sådana frågor krävs det erfarenhet men också nytänkande för att kunna svara och komma med förslag. Det var så jag utifrån ett Business Coach perspektiv började fundera på om jag inte skulle lägga till "Life" det vill säga Business Life Coach. Inte minst efter
   Business-Life-Coach© - ett 7/24-koncept Som chef är du regelmässigt utsatt för att fatta beslut under osäkerhet. Men inte nog med det du är också människa och har ett antal åtaganden relaterat till icke arbetstid men som med det nya uppkopplade arbetslivet nu integreras 7/24. Därför har jag adderat ett mer tidsinkluderande moment, om det känns rätt för klienten, att även vara bollplank på saker som inte direkt hänger samman med arbetet. Bara att ha någon som professionellt kan arbetssituationen och som också privat levt med att få ihop livspusslet ger en mer existentiell återkoppling vad gäller tidsprioritering och framförallt - en belysning av vad som är viktigt. Även om jag på senare tid studerat både psykologi och filosofi är jag i den privata delen enbart en medmänniska som återkopplar från egen erfarenhet. Men jag har noterat att många gånger kan sådana externa situationer, om de inte finns med i diskussionen hämma ett rationellt beslutsfattande. Det är viktigt att poängtera at
Det handlar inte om att uppfinna hjulet igen utan tryggt och kreativt arbeta med ständig förbättring. För ett företag är det grundläggande att vara så konkurrenskraftig att kunderna inte bara köper de produkter och tjänster som utbjuds utan att dessa köps till ett pris som ger ett överskott. Ofta tar rutinen ut sin rätt och så länge det funkar och företaget går med vinst så tänker man inte så mycket på att hålla koll på vilken konkurrenskraft företaget har. Men när det börjar kärva och man tvingas sänka priset för att sälja sina produkter så börja man som regel med att se på kostnadssidan för att kunna sänka priserna än mer för att åter se på kostnadssida. Och så kan det fortsätta en tid tills företaget går med förlust och då kan det vara svårt att komma tillbaka till lönsamhet. Om man däremot systematiskt håller koll på vilka produkter och tjänster man tjänar, eventuellt förlorar, pengar på så kan man tidigt vidta åtgärder som gör att man behåller en god lönsamhet. Detta gäller specie
 Att vara på jobbet alltid handlar om att lära sig trivas med ett integrerat arbets- och privatliv För många har den snabba förändring som följt på Covidpandemin inneburit att man alltmer jobbar mer hemma. Det har blivit tydligt att det i stort är lika effektivt som att man var dag ska in på jobbet - just för att man ska jobba där. Det är också sedan länge tydligt att åtminstone chefer känner sig "jobba alltid" för att mobilen medger att vara uppkopplad dygnet runt. De flesta tycker det är motiverande att mer kunna planera och sätta sig själv mer i centrum när det gäller att avgöra när jag vill jobba och det går bättre att synka familjeangelägenheter. Så det är helt klart att denna flexibilitet är populär och kommer bara att blir än större ju bättre "hemma-arbeta-digitala-verktyg" som kommer fram.  Det innebär ju inte att man helst ska slopa det fysiska mötet men när det blir billigare för företagen med lägre kostnader och uppskattas av medarbetarna så är det ett ty
 Till sist är det resultatet som räknas. Våra informations system, som från början var bokföringsrelaterade, är till sin uppbyggnad ofta statiska och förmedlar resultat på olika nivåer och för kunder, tjänster och produkter. Det som ofta blir ett riktmärke är täckningsbidraget, bruttomarginalen och slutligen nettomarginalen.  Problemet är att informationen levereras i en statisk form och ofta blir det mer som närmervärde - det ska villigt erkännas det funkar som regel hyffsat.  MEN vill man förstå sitt företag eller sin avdelnings intjäning på nivån tjänster, produkter och kunder så krävs en smartare information som tydliggör både vad man tjänar, eller i värsta fall förlorar pengar på, men också - hur det går till - och det är just det där sista hur skapas resultaten som ScoreBase algoritm ProfitFinder är framtagen för att visa. Systemet skapar relationer mellan produktionen av produkter och tjänster till respektive kund där samtliga kostnader är fördelade och det görs i realtid. Där r
  Det handlar till slut alltid om resultat och att nå mål. Har man inga mål och så når man inga resultat. Och mål har vi alla om det gäller personliga mål som att spara till något eller som alltid på företaget att skapa bättre resultat för att nå ett långsiktigt planerat mål. Mitt sista uppdrag hade en självklar målsättning. Efter fyra (4!) förlustår på raken blev jag tillfrågad om jag ville ta mig an uppdraget att i ett Turn Around projekt få företaget på svarta siffror och att det åter skulle gå med vinst. Av förklarliga skäl efter fyra förlustår var likviditeten körd i botten och styrelsen undrade om jag var villig att dela risk genom att ta en del av min ersättning som vinst om jag lyckades med min insats. Efter sex (6!) månader fick jag ordning på ekonomin och företaget tjänade åter pengar och visar vinst. I ett så pressat läge är det faktiskt lättare att göra rätt saker snabbt när alternativet pekar mot konkurs. Så jag tog en risk med ett väldigt entydigt mål – vänd förlu
 Efter allt jul- och nyårsfirande - nu drar det snart vardagen igång - är du redo? Att jobba som chef är att i dagens arbetsliv egentligen aldrig vara helt frikopplad från jobbet. Det beror klart på att mobilen alltid finns med från nattduksbordet till nattduksbordet och ibland även en stund i sängen. Det är klart en självvald situation - men kan också vara stressande när det blir för mycket. Kanske förstod Steven Jobs att han kommit på en världssensation när han satte en dator i telefonen, och fick fram ett kommunikationsverktyg som har kommit att förändra inte bara företagen utan hela världens sätt att kommunicera och att hålla sig uppdaterad - ja att ha hela världens kunskap i fickan. Att fördelarna överväger nackdelarna håller nog de flesta med om. Men vår nyfikenhet och intresse av att vara uppdaterad gör lätt att vårt informationsflöde kan ta över fokus och göra oss splittrade. Tillsammans med att vi har ett antal åtaganden på jobbet och i privatlivet som kräver vår fulla uppmärk