Inlägg

 Tid att komma igång efter en nästan lite för varm sommar - och mot nya utmaningar! Oavsett klimatet så har vi fortfarande Covid19 och Deltavarianten att förhålla oss till. Men framförallt gäller det att nu få igång verksamheten med allt vad det innebär när viss personal kommer att fortsätta jobba mestadels hemifrån.  Det ställer krav på att de digitala systemen inte bara är upp och funkar utan att det verkligen stöder den här typen av sätt att arbeta på. Men efter drygt ett år på det här viset så har trots allt en viss funktionell struktur utkristalliserat sig och vad det handlar om nu är väl i princip bara att fortsätta på den vägen och låta personalens preferenser så långt möjligt = så långt de levererar det som ska levereras fungerar. Kanske är det just på den här punkten som det gäller att ta höjd för att mer specifikt kunna ha kontroll så att inte hemarbetet bli en ingång till sämre resultat. Vi har ju redan i stort sett lämnat tidskontrollen och de flesta företag idag har en fle
  Nu när pandemin börjar klinga av är det tid att blicka framåt för nu uppstår nya möjligheter Flera delar av ekonomin har legat nere eller gått på sparlåga vilket gör att när det nu börjar ljusna och pandemin lättar av alltmer, så kommer mer och mer av det som legat nere att dra igång, och då utlöses en kedjereaktion i hela samhället ekonomi - som det klart gäller att fånga upp. Jag tror att vi kommer att se kraftiga efterfrågeökningar och alla som är inom de branscher som drar igång kommer därför att gå en strålande tid till mötes. Därför kan det vara läge att se över allt från affärsmodell till strategi till resurser och kapacitet att kunna leverera. Att skapa ett vinnarföretag är inte konstigare än att skapa ett vinnande fotbollslag. Man måste ha en bra tränare. I mitt fall handlar det om att klarlägga ett tydligt nuläge och i god samverkan ta fram en realistisk målbild. Sen börjar jobbet där jag tillför systematik så vi faktiskt jobbar mot det uppställda målet. Viktigt där är att
 Coronatider skapar nya vanor. Även om promenadmöten genomfördes före Coronpandemin så har det nu blivit mer vanligt. Fördelarna mot att mötas på kontoret är flera. Man får frisk luft i lungorna och man rör på sig. Även om vi går i lugnt tempo så är det klart mer uppfriskande än att gå en sväng på kontoret.  Med frisk luft i lungorna och vackra Årsta viken att vila blicken på så utmanar jag med uppföljande frågor och coachar så att promenaden blir en business promenad som du lämnar stärkt fysiskt och motiverad av en nya tankar kring hur gå vidare... Min uppgift är att lyssna och bollplanka erfarenheter som gör att du får nya perspektiv och blir motiverad att gå vidare med sådant som du velat göra men inte varit helt säker på hur genomföra. Promenaden brukar ta en timme och som en återkoppling mailar jag en summering som kom ihåg vad vi diskuterat och vad du sagt du vill göra. På det sättet har vi en klar utgångspunkt att följa upp vid nästa möte.  Förutom min erfarenhet tillför jag en
 Hur är det att arbeta med ScoreBase? Mot klient är ScoreBase lika med Börje Paulsson Eftersom det är jag - Börje Paulsson - som står för företagserfarenheten och som utvecklat algoritmen ProfitFinder så är det jag, och inte den tekniker som arbetar med algoritmen, som jobbar med klienterna. Det är kul att skapa bra resultat!  Jag har mer än 50 års företagserfarenhet med en ständig nyfikenhet för nya saker. Det innebär att jag är hyffsat insatt alltifrån traditionellt företagande till digitala algoritmer för att nå framgång som företagare. Det finns vissa generella grunddrag för ett framgångsrikt företag. En sak som ofta inte nämns är att det ska va kul att gå till jobbet för när det är kul så kommer kreativiteten som ger uppslag till ett företagande som ligger rätt i tiden. En annan sak som alla säger sig värna om är att sätta kunden i centrum. Tyvärr gäller för både att skapa arbetsglädje och att sätta kunden i fokus att de inte får den plats som är viktigt som en grundplatta för ett
 I en föränderlig värld, inte minst nu i coronatider, gäller det att ha rätt strategi och affärsmodell. Fundamenta Som alltid handlar det om att kunna handla och för att kunna handla måste man veta. Dels var man befinner sig, dels var man ska ta sig. Ibland uppkommer situationer som var mycket svåra att förutse och då gäller det att åtminstone den mer långsiktiga strategin tagit höjd för att det kan inträffa saker som kräver en plan B. Men det är lättare sagt än gjort speciellt om det gäller en händelse som en pandemi som vi aldrig upplevt förr. Oavsett vad plan B säger, om det finns en sådan, så är det första som måste anpassas är kostnadssidan om kunderna uteblir vilket är det vanliga för de företag som drabbas. Det gäller klart alltid att överleva vilket är basfundamenta oavsett vad! Hur jobba vidare? Har man väl klarat att hitta ett kostnadsläge som möter aktuella intäkter så är nästa steg att ha noga koll på vad som säljer. För det är de produkt/kund-kombinationerna som ska ha upp
 Det handlar om att skapa resultat. En sak som ibland kommer i skymundan och som sedan "bara dyker upp i månadssammanställningen" är att resultatet är inte vad man förväntade sig. Och då är det klart försent att göra något åt. Att ha koll på intjäningen kontinuerligt är en förutsättning för att inte intjäningen ska går ur kontroll.  Med ScoreBase algoritm ProfitFinder, som fungerar som en ekonomisk GPS, har du kontinuerligt full kontroll på ditt företags intjäning. Detta gäller oavsett om det är ett lite eller stort företag. ProfitFinder är skalbart och presterar lika bra i alla typer av företag som drivs kommersiellt. Just att man kan följ företagets intjäningsprocess från produktion till kund som en ekonomisk GPS så kan man också se var det finns obalanser där intjäningen är låg eller minus samt där intjäningen här bra eller utmärkt.  Genom att ProfitFinder identifierar den typen av obalanser är det enkelt att korrigera så att intjäningen ökar och skapar bättre resultat. Ma
  Vet man inte var man är kan man inte ta sig dit man vill vara Så länge redovisning har funnits har det uppstått problem att få fram operativt underlag för att driva verksamheten. Det räcker inte att veta vilka resultat man har efter rörliga kostnader (TB1) som är det vanliga bedömningskriteriet. I dessa dagar då e-handel i vissa fall tar bort fraktkostnader kan stora skillnader uppstå på kundnivå där en kund med fraktkostnader kan vara olönsam och en utan kan vara lönsam vid samma pris.  Men den stora dolda möjligheten är hur de fasta kostnaderna fördelas eller annorlunda uttryckt hur ett  företags fasta kostnader utnyttjas. Om en kund kräver höga fasta kostnader exempelvis fysisk kundbearbetning jämfört med en kund som köper över nätet med praktiskt taget ingen bearbetningskostnad så blir klart lönsamheten helt annorlunda för dessa båda kunder. Om man dessutom har full koll på kapacitetsläget så att man kan på marginalen, som säljare, via låga fasta kostnader, vid fullt utnyttjad ka