Inlägg

Konsten att kunna förhandla – ju bättre ju bättre affärer.
En sak som inte uppfattas i relation till sin betydelse är förmågan att förhandla. Skillnaden med en väl förberedd förhandling och en som man ”bara går till” kan betyda att man får till en betydligt sämre affär än som var möjligt att uppnå.
Grundläggande är att man gör upp en plan som omfattar analys av motparten och vad man själv minimum vill uppnå. Minimialternativet måste kunna nås till 95%. Vidare krävs en plan för det bästa målet som man kan tänka sig att uppnå.
En annan sak som lätt förbises är om man ska ha ett bra förhållande med motparten efter förhandlingen så ska man inte gå fram så aggressivt. Då kan en osämja uppstå som sedan gör att det man eventuellt uppnått ej går att realisera.
I själva förhandlingen gäller regeln att man lyssna mer än tala. Lyssna och förstå och sedan delge inlägg som ska stå fast och vara övertygande. Slutligen kan kompromiss vara ett bra avslut speciellt om man uppnått målet som ligger nä…
"Släpp fångarna loss det är vår…" Värdeskapande nätverk gör det möjligt! 

Så här fungerar det. Med en mjukvara som inkluderar både personal och utrustning, går det att mäta vad respektive resurs bidrar med och då blir tids- och platskontrollen inte nödvändig. Personalen kommunicerar idag huvudsakligen via telefon och dator. Även möten kan med fördel hållas över nätet. Att samlas fysiskt är onödigt med dagens teknik.

 Positiva effekter uppstår då individplaneringen kan integreras med aktiviteter utanför arbetet. Jag är övertygad om att just få kontroll på sin tid samtidigt som man får en direkt återkoppling och kvitto på sin arbetsinsats, och att man kan få ihop sitt livspussel, ökar motivation och reducerar stress.

Företagen å sin sida drar ner på lokalkostnader och bygger sin bas på nätet. Värdeskapande nätverk ger en platt organisation som bättre beskriver de processer som företag arbetar med. Viktigast - företag får en mer motiverad personal som minskar sin stress och mår my…
Att arbeta som Mentor och Coach i ett helhetsperspektiv Helhetsperspektiv

En konsult har man ofta ett väldigt smalt område som är den specialitet som man jobbar med. Mitt sätt och arbeta grundar sig på erfarenhet som drygt 40 år gett mig och det är att företagande består av en massa olika saker där inte minst det personlig välbefinnandet är en viktig komponent.Det innebär att en klient som arbetar med mig kan få support från att få ihop livspusslet till hur agera på ett effektivt sätt som chef till hur man på ett framgångsrikt sätt utvecklar företaget. Allt hänger ihop därav helhetsperspektivet.

Att göra rätt prioriteringar
Framförallt är det några saker som alltid står i fokus för en chef oavsett om det handlar om styrelseordföranden, VD eller en chef nere i organisationen alternativt om det är ägaren i ett Start Up. Det handlar om att göra rätt prioriteringar så man jobbar med det som är viktigt för att uppnå de mål som är satta. 

Genom att göra effektiva prioriteringar så gör man sak…
Att använda en Value Architect för att skapa effektiva digitala affärsmodeller - ett måste om vi ska klara Amazon och andra giganter! Utgångspunkten är som alltid kunden och den klassiska frågan - varför ska kunden handla av just oss? Därför är första övervägandet hur den plattform ska se ut som kunden lätt och enkelt ska accessa. Ett antal viktiga variabler måste testas och just enkelheten måste slås fast oberoende, helst av några kunder, När fronten är klart fastställd gäller det att få back-end att riktas mot kund delen så att högst möjliga kundnytta kan levereras. Det som är viktigast är som nämnts att det är lätt och enkelt för kunden att få kontakt och kunna agera på plattformen (kanske hemsidan). 
Väl i kontakt gäller kvalitén på tjänst/produkt, priset samt kanske allra viktigast när kan kunden få sin leverans? Om kvalitet och pris är rimliga så blir leveranstiden avgörande. En omedelbar leverans ger utrymme för högre pris. "NU" är alltid värt ett premiumpris!
Utan a…
Att göra jobbet
När man väl kommit igång med ett projekt så är intresset och motivationen hos en själv och de som eventuellt ingår i projektet på topp. Beroende på hur länge ett projekt varar lurar det olika faror. Ofta skapas det längs vägen problem genom svag dokumentation, någon hoppar av, en händelse inträffar som gör att teamet har svårt att närvara och projektet haltar framåt och kanske stannar upp för ett tag. 
Just därför har jag tagit fram en Road Map som gör att projektet kan framskrida med en given struktur och på ett systematiskt sätt även om inte t ex alla kan vara närvarande samtidigt så kan man gå in och medverka oavsett tid och plats via Road Map. 
Allt från små projekt på några månader till sådana som tar år att nå lämpar sig utmärkt att driva via metoden Road Map. Primärt fungerar det på individnivå som en plattform för min klient och mig att arbeta utifrån men det kan också placeras centralt hos projektledaren som då blir administratör och där sedan samtliga kan arbeta…
Sluta stressa - gör det rätta - och skapa det effektiva lugnet! De olike stegen 1. Att sätta igång
2. Att göra jobbet
3. Att komma i mål Att sätta igång och börja på en sak som man vill ha gjort men som på något sätt inte blir av. Det är något som stressar för man vet att det måste göras förr eller senare. Ofta är det något som inte pockar på en omedelbar lösning men som ändå ska göras. Det kan gälla allt från så enkla saker i hemmet som att städa ett förråd till att hälsa på någon till att börja motionera.

Eller saker på arbetet som kan gälla börja på ett nytt projekt eller komma från att fundera på till att börja söka för att byta jobb. Men det kan också vara saker i den dagliga arbetsmiljön som kan skava och som behöver tas i men som känns jobbiga.
Och det är inte sakens storlek som skapar stress och otillfredsställelse utan mer hur starkt faktumet är att det måste göras.  Så vad är lösningen - ja har du en mentor eller coach så kan den klart på olika sätt i dialog ge vägledning oc…
Idag vill jag belysa det sätt att jobba som hör framtiden till. Det handlar om att företag köper värde och inte tid. Att hålla medarbetare tillsammans skapar en massa problem och har ingen effekt på det arbete eller värde de levererar.

För visst är det knasigt att folk ska upp i ottan för att på olika sätt ta sig till jobbet för att väl där sätta sig bakom en dator. Något man lika väl kunde göra från ett betalt hemkontor. Men är detta verkligen realistiskt - ja många arbetar ju viss tid redan hemifrån utan problem. Det som saknas är en mjukvara som gör att arbetsgivaren får kontroll på att personalen verkligen levererar oavsett om de gör detta från kontoret eller från hemmet eller från stranden eller krogen...

Nu finns sådan mjukvara. En sådan är en som jag själv utvecklat och heter ProfitFinder. Finessen med den är att all personal och utrustning kan involveras och mätas i relation till det värde som levereras. Inte så att varje person kan mätas, jo vissa kan typ Key Account, utan a…