Inlägg

Det handlar om att skapa resultat.En sak som ibland kommer i skymundan och som sedan "bara dyker upp i månadssammanställningen" är att resultatet är inte vad man förväntade sig. Och då är det klart försent att göra något åt.Att ha koll på intjäningen kontinuerligt är en förutsättning för att inte intjäningen ska går ur kontroll. Med ScoreBase algoritm ProfitFinder, som fungerar som en ekonomisk GPS, har du kontinuerligt full kontroll på ditt företags intjäning. Detta gäller oavsett om det är ett lite eller stort företag. ProfitFinder är skalbart och presterar lika bra i alla typer av företag som drivs kommersiellt.Just att man kan följ företagets intjäningsprocess från produktion till kund som en ekonomisk GPS så kan man också se var det finns obalanser där intjäningen är låg eller minus samt där intjäningen här bra eller utmärkt. Genom att ProfitFinder identifierar den typen av obalanser är det enkelt att korrigera så att intjäningen ökar och skapar bättre resultat. Man få…
Vet man inte var man är kan man inte ta sig dit man vill varaSå länge redovisning har funnits har det uppstått problem att få fram operativt underlag för att driva verksamheten. Det räcker inte att veta vilka resultat man har efter rörliga kostnader (TB1) som är det vanliga bedömningskriteriet. I dessa dagar då e-handel i vissa fall tar bort fraktkostnader kan stora skillnader uppstå på kundnivå där en kund med fraktkostnader kan vara olönsam och en utan kan vara lönsam vid samma pris. Men den stora dolda möjligheten är hur de fasta kostnaderna fördelas eller annorlunda uttryckt hur ett  företags fasta kostnader utnyttjas. Om en kund kräver höga fasta kostnader exempelvis fysisk kundbearbetning jämfört med en kund som köper över nätet med praktiskt taget ingen bearbetningskostnad så blir klart lönsamheten helt annorlunda för dessa båda kunder.Om man dessutom har full koll på kapacitetsläget så att man kan på marginalen, som säljare, via låga fasta kostnader, vid fullt utnyttjad kapa…
Erfarenhet blir än mer värd i osäkra tider.

När vi har "all" information via Google i mobilen blir det än viktigare att kunna värdera och ta till sig den information som är mest användbar.

Det är här erfarenheten kommer in i bilden som gör det lättare att orientera sig i den massinformation vi ständigt har tillgång till.

Just i coronatider när många dessutom arbetar hemifrån och har mindre kontakt med arbetskollegor är tillgång till ett externt bollplank av största värde.


Om "bollplanket" dessutom har värdefull erfarenhet att erbjuda blir en sådan kontakt dubbelt värd.

Inom ScoreBase erbjuder vi därför support alltifrån hur man får ihop livspusslet till en resultatplattform speciellt lämplig för företag med medarbetare som arbetar från hemmet. 

Se mer på www.scorebase.com


ProfitFinder resultatnätverket som i coronatider stöder en organisation där många måste arbeta hemifrån. Att mäta värde istället för tid.
Att hålla koll på medarbetarnas tid har varit det gängse sättet företag har ersatt sina medarbetare. Har man varit på jobbet sina 40 timmar så har man uppfyllt kravet för full lön. Idag vet vi bättre och vi har också andra möjligheter att kontrollera medarbetares insatser. Det handlar helt enkelt om att mäta värde som skapas och att relatera det till den ersättning som utbetalas.

Resultatnätverk
Genom att sammanföra all personal i ett nätverk som systematiskt visar det värde som skapas erhålles ett underlag som även stöder en affärsmodell med kunderna i fokus. Att kunderna är i fokus är som vi alla vet en nödvändighet då det självklart enbart är kunderna som kan skapa det faktiska resultatet i kronor. 

Alla ska med
Genom att all personal relateras - på något sätt - till delprocesser vilka slutligen sammanförs och bildar hela företaget kan sedan värdes…
Business är att göra affärer – men vad gör man om efterfrågan uteblir?
Coronatider innebär för många företag att efterfrågan för en del uteblir nästan helt och för vissa minskar den påtagligt och för andra ökar den drastiskt – allt beroende på vilken bransch man är verksam i.
Oavsett vilket läge just ditt företag befinner sig i så är situationen någonting nytt och något som kräver helt nya insatser för att i värsta fall rädda bolaget alternativt försöka hålla igång verksamheten så mycket att det ska gå att komma tillbaka till mer normal verksamhet när väl coronaviruset släpper sitt järngrepp.
För de som råkar vara i en bransch som kan erbjuda produkter som nu plötsligt i stor mängd behövs i bekämpandet av Corona är det ju att mitt i allt elända bara önska lycka till och att de kanske kan anställa några som mist sina jobb.
Utöver att dra ner på alla kostnader, vilka alla självfallet inser, finns inte så mycket mer man kan göra. För kunderna uteblir ju av skäl som inte har med det individu…
Låt coronatiden bli till något positivt genom att sätt dig in i vad Artificiell Intelligens (AI) kan göra för ditt företag. I potten ligger förbättringar av kostnader, marketing och resultat.

För det är nu det börjar hända
Vi är inne i en tid när AI-lärdomar från självkörande bilar, och robotar som redan finns i företagen, mer och mer tar på sig större uppgifter. Primärt handlar det om att ersätta rutinarbete med "digitala medarbetare" (DM). Men även på nästa nivå där det handlar om att vara chef gör en "digital chef" (DC) ett utmärkt jobb. Både DM och DC arbetar dygnet runt alla dagar året runt, kostar ingenting mer än strömmen och en professionell mjukvarubackupp.

En AI-applikation blir bättre och bättre över tid.
Självlärande AI-algoritmer fungerar så att när man väl uppnått en visst relevant beteende nås en nivå där en DM kan ta över personalens arbete. Intressant är sedan att om man på det sättet börjar på låg nivå så innebär just en AI applikation att man öv…

AI verktyget som styr verksamhet - och gör alltid rätt

Brytningstid - från person till AI ger besparingar, effektivitet och ökad konkurrenskraft

Det är nu det börjar hända
Vi är inne i en tid när lärdomar från självkörande bilar och robotar som redan finns i företagen mer och mer tar på sig större uppgifter. Det finns stora möjligheter att primärt ersätta allt rutinarbete med en "digital medarbetare" (DM) även på nästa nivå där det handlar om att vara chef för ett team kan mycket väl en "digital chef" göra ett utmärkt jobb.

AI medarbetaren arbetar 24 timmar alla dagar året runt
Mycket av effektiviteten består i att en "digital medarbetare" (DM) jobbar 24 timmar alla dag om året utan någon mer ersättning än mjuk- och hårdvara plus ström. Intressant är också att om man börjar på väldigt låg nivå så innebär just en AI applikation att man över tid lär DM mer och mer så att den kan ta större och större uppgifter. 

Momentan stor beräkningskapacitet som ger bättre kontroll
Bara en så enkel sak som att ta en order kan med …