Inlägg

Visar inlägg från december, 2021
 Efter allt jul- och nyårsfirande - nu drar det snart vardagen igång - är du redo? Att jobba som chef är att i dagens arbetsliv egentligen aldrig vara helt frikopplad från jobbet. Det beror klart på att mobilen alltid finns med från nattduksbordet till nattduksbordet och ibland även en stund i sängen. Det är klart en självvald situation - men kan också vara stressande när det blir för mycket. Kanske förstod Steven Jobs att han kommit på en världssensation när han satte en dator i telefonen, och fick fram ett kommunikationsverktyg som har kommit att förändra inte bara företagen utan hela världens sätt att kommunicera och att hålla sig uppdaterad - ja att ha hela världens kunskap i fickan. Att fördelarna överväger nackdelarna håller nog de flesta med om. Men vår nyfikenhet och intresse av att vara uppdaterad gör lätt att vårt informationsflöde kan ta över fokus och göra oss splittrade. Tillsammans med att vi har ett antal åtaganden på jobbet och i privatlivet som kräver vår fulla uppmärk
 Att jobba som chef och att jobba som chefskonsult  När jag för ett antal år sedan sålde det sista av de bolag jag startat och drivit upp så hade jag inte en tanke på att jobba som konsult utan hade tänkt mig studera ämnen som jag tidigare aldrig ägnat något intresse nämligen psykologi och filosofi. Samt nu senast Artificiell Intelligence (AI) Efter några års studier fann jag att vad jag lärt mig var något som alla chefer borde ha med sig bl a att ska man lyckas nå mål i ett företag så är det klart avgörande hur man mår som chef och kan känna av den dynamik som ligger i chefsjobbet  och inte bara hur företaget mår och att ta hand om det med sina mål att uppfylla . Med den insikten känns chefskonsultjobbet professionellt. För det gäller att se både hela människan och hela företaget Därför har jag också jobbat mycket med bra återkoppling på viktiga frågor som vilka resurser, produkter eller tjänster, och viktigast, vilka kunder tjänar vi pengar på? Vet man det då vet man hälsan på föret
 ScoreBase algoritm ProfitFinder tar fram ditt företags dolda resultatmöjigheter. Att veta är att kunna agera adekvat. Självklart tycker man att man vet "allt" om sitt företag man har ju uppföljning och ser resultatet varje månad. Inom ScoreBase ser vi företagande som en process som i nästan alla företag kan bli bättre bara genom att veta mer om hur intjäningsprocessen fungerar. Det är där vår mjukvara ProfitFinder kommer in som genom att ta fram en fullständigt transparant bild av hur olika delresultat skapar slutresultatet. Just genom att kunna ingripa i processen under pågående aktivitet är avgörande sett i relation till att man först kollar t ex på ett månadsresultat och sedan lokaliserar var det är fel och sedan ingriper.  Det hela kan pedagogiskt beskrivas som att vara ute på en resa med bestämda delmål = resultat som över tid ska uppfyllas. Genom att varje valfri analysperiod startar med summa produktionsvärdet i perioden som sedan följer processen via produktionskostn