Inlägg

Visar inlägg från januari, 2024
  Att skapa framgång är enkelt teoretiskt och även praktiskt om man underkastar sig några enkla krav. Som konsult har jag ofta slagits av att chefer vet, och har vetat, vad som måste göras - men det har inte blivit gjort. Åtminstone inte till fullo utan saker har skjutits upp och lett till problem som sedan blivit svåra och kostsamma att få ordning på. I mitt konsultarbete har jag därför mer och mer kommit att fokusera på att skapa delmål som är rimliga att uppnå inom en kortare tidsperiod och sen använda mig av en välprövad teknik som kan flytta berg för att ge stöd och den som ska göra jobbet. Men jag tillför en sak till som är avgörande för ett bra resultat jag ser till att det finns en ordentlig återkoppling på vad verksamheten tjänar eller förlorar pengar på. Och att på det sättet verkligen hjälpa till så att det projekt, ansvarsområde eller hela företaget, är på rätt kurs i betydelsen optimerar det man arbetar med. Till ändamålet har jag utvecklat algoritmen ProfitFinder. (läs me
 Erfarenhet och nytänkande skapar nya möjligheter och motivation att genomföra dem. Ett företag som har problem beror ofta på att ledningen blivit vad man skulle kunna kalla lite hemmablinda och inte sett de möjligheter som ganska uppenbarligen, från en utomståendes synpunkt, skulle lett till en bättre situation.  När ScoreBase därför kommer in i bilden så påbörjas en resa som innebär att ledningen får nya perspektiv och blir motiverade att vidta åtgärder som vi i gott samarbete tagit fram och kan genomföra.  Som stöd för att göra klart intjäningsläget använder vi ScoreBase algoritm ProfitFinder som visar vilka resurser och produkt/kund-kombinationer som generar vinst/förlust. Utifrån den kunskapen kan sedan ett antal korrigeringar vidtas som övertid ganska snabbt ger positiva resultat. Erfarenhetsmässigt visar det sig som regel att kunskapen finns redan men genom att vi kan bekräfta den och stödja genomförandet, av nödvändiga åtgärder baserade på det vi tagit fram, så blir det verklig