Inlägg

Visar inlägg från juli, 2024
 ScoreBase specialitet - att optimera företags befintliga resurser. Inom ScoreBase har vi ägnat de sista två åren att utifrån lång företags erfarenhet utveckla en optimerings algoritm som gör det möjligt att komma åt dolda vinstmöjligheter i ett företag. Just att utnyttja sina resurser på ett optimalt sätt när man har ett stort utbud av produkter och tjänster till ett stort antal kunder för att uppnå optimal intjäning är svårt att göra utan ett dedicerat digitalt verktyg Det är bakgrunden till ProfitFinder vår optimerings algoritm som nu är klar i sin beta version.  Utgångspunkten för ProfitFinder är att systematiskt i realtid, lika med så fort ny indata uppstår, värderar produktions- och marknadsresurser och samtliga produkt/kund-kombinastioner i aktuella marknadsvärden. Det ger ett tydligt intjänings fokus som är lätt att följa då samtliga interna värdekedjor på det sättet framträder. Det innebär att produktions- och marknadsresurser kopplas samman och på samma sätt kan man följa pro