Inlägg

Visar inlägg från december, 2018
Att använda en Value Architect för att skapa effektiva digitala affärsmodeller - ett måste om vi ska klara Amazon och andra giganter! Utgångspunkten är som alltid kunden och den klassiska frågan - varför ska kunden handla av just oss? Därför är första övervägandet hur den plattform ska se ut som kunden lätt och enkelt ska accessa. Ett antal viktiga variabler måste testas och just enkelheten måste slås fast oberoende, helst av några kunder, När fronten är klart fastställd gäller det att få back-end att riktas mot kund delen så att högst möjliga kundnytta kan levereras. Det som är viktigast är som nämnts att det är lätt och enkelt för kunden att få kontakt och kunna agera på plattformen (kanske hemsidan).  Väl i kontakt gäller kvalitén på tjänst/produkt, priset samt kanske allra viktigast när kan kunden få sin leverans? Om kvalitet och pris är rimliga så blir leveranstiden avgörande. En omedelbar leverans ger utrymme för högre pris. "NU" är alltid värt ett premiumpris!
Att göra jobbet När man väl kommit igång med ett projekt så är intresset och motivationen hos en själv och de som eventuellt ingår i projektet på topp. Beroende på hur länge ett projekt varar lurar det olika faror. Ofta skapas det längs vägen problem genom svag dokumentation, någon hoppar av, en händelse inträffar som gör att teamet har svårt att närvara och projektet haltar framåt och kanske stannar upp för ett tag.  Just därför har jag tagit fram en  Road Map  som gör att projektet kan framskrida med en given struktur och på ett systematiskt sätt även om inte t ex alla kan vara närvarande samtidigt så kan man gå in och medverka oavsett tid och plats via Road Map.  Allt från små projekt på några månader till sådana som tar år att nå lämpar sig utmärkt att driva via metoden Road Map. Primärt fungerar det på individnivå som en plattform för min klient och mig att arbeta utifrån men det kan också placeras centralt hos projektledaren som då blir administratör och där sedan samt