Inlägg

Visar inlägg från augusti, 2023
  Inom   ScoreBase har vi under några år tagit fram algoritmen ProfitFinder och söker nu företag som vill testa verktyget. Det unika med ProfitFinder är att den tar fram dolda optimeringsmöjligheter genom att från företagsnivå skapa "processresultaträkningar: - För hela företaget  - För varje produktions- och marknadsresurs samt kopplar samman dessa till processresultaträkningar. - För varje produkt- kund kombination samt kopplar samman dessa till processresultaträkningar.  Det gör att ett företags vinst/förlust kan följas ner över processer till produkt/tjänst kopplade med slutkund så att "dolda optimeringsmöjligheter" exponeras i hela företagsprocessen!   Nästa steg i ProfitFinders utveckling är att tillföra AI så att optimala beslutsunderlag visas och kan åtgärdas i realtid och då också mer och mer självständigt av AI.    En PPT och en video finns på  scorebase.com  inklusive indatakrav