Inlägg

Visar inlägg från februari, 2023
Att skapa resultat handlar om att få samstämmighet på flera områden. För företaget handlar det om att hänga med i konkurrensen så att kundnyttan systematiskt förbättras och står i fokus för ett företags verksamhet. Företag måste framförallt hänga med när det gäller digitalisering då den medför som regel kostnadsfördelar som ett företag inte har råd att avstå ifrån. Men sedan handlar det också på ett avgörande sätt hur personalen uppfattar sin arbetsroll. Här gäller det att också förstå hur dagens medarbetare vill ha sin arbetsplats så att den blir en motiverande plats att befinna sig på.  I bästa fall går det att kompromissa så att att både företagets och personalens bästa kan komma fram. Lyckas man skapas en intjäningskultur där personalen känner sig ha incitament och en positiv inställning till att göra det där extra som just skapar konkurrenskraft och är utgångspunkt för att växa. Och det gäller då både för företaget och personalen. En avgörande faktor är att det skapas en l