Inlägg

Visar inlägg från juni, 2020
ProfitFinder resultatnätverket som i coronatider stöder en organisation där många måste arbeta hemifrån. Att mäta värde istället för tid. Att hålla koll på medarbetarnas tid har varit det gängse sättet företag har ersatt sina medarbetare. Har man varit på jobbet sina 40 timmar så har man uppfyllt kravet för full lön. Idag vet vi bättre och vi har också andra möjligheter att kontrollera medarbetares insatser. Det handlar helt enkelt om att mäta värde som skapas och att relatera det till den ersättning som utbetalas. Resultatnätverk Genom att sammanföra all personal i ett nätverk som systematiskt visar det värde som skapas erhålles ett underlag som även stöder en affärsmodell med kunderna i fokus. Att kunderna är i fokus är som vi alla vet en nödvändighet då det självklart enbart är kunderna som kan skapa det faktiska resultatet i kronor.  Alla ska med Genom att all personal relateras - på något sätt - till delprocesser vilka slutligen sammanförs och bildar hela företaget kan se