Inlägg

Visar inlägg från mars, 2018

Stress - som motor och broms

Stress som motor och broms Stressen som motor För att få saker gjorda och för att våga ta risker - helt enkelt vara en driven person så behöver vi den positiva stressen som ger det där lilla tillskottet som gör att det händer saker. Personer som helt saknar stresskänsla får motivera sig på andra sätt och självfallet är det inte något fel att slippa det där lilla stresspådraget som ger extra skjuts framåt antingen det gäller på jobbet eller på fritiden i joggingspåret. Den stressen behöver vi inte göra något åt utan bara vårda så den inte övergår till att bli en bromsande effekt. Lösning för stressen som är en motor - var rädd om den och betrakta motorstressen som en vän! Stressen som en broms När stressen ökar blir det en belastning som gör att vi inte kan använda oss helt fullt ut utan vi är inte enkelt uttryckt i "nuet" utan tusen tankar far runt i huvudet och det blir svårt att tänka klart och framförallt att göra rätt prioriteringar. Det gör att man springer

Helhetskoncept som mentor

Helhetskoncept Att ta ett helhetsperspektiv innebär att jag som mentor inte bara stöder din arbetssituation utan med min långa erfarenhet och nya studier inom filosofi och tidigare psykologi, som blev mitt tillvalsämne i min civilekonomexamen, så kan jag även vara bollplank när det gäller att få ihop livspusslet och andra mer existentiella frågor. #helhetskoncept.

Starten på NÄT-Mentorns blogg

Bild
NÄT-Mentorn(c) (net-Mentorn(c)  ScoreBase har nu som första mentor skapat NÄT-mentorn.   Det innebär att du får tillgång till en erfaren mentor på tider och platser som passar dig. Givetvis jobbar jag också på vanligt sätt för de klienter som vill det alternativt att man börjar som brukligt och sedan när man känner varandra övergår man till en nätrelation. Jag som skriver heter Börje Paulsson och har mer än 40 års erfarenhet som företagare i olika roller både som anställd i stora företag och som egen företagare från Start Ups till mindre och medelstora bolag. Bl a har jag arbetat med egna bolag inom Forskarbyn Ideon i Lund under 15 år.  Min tanke var att efter att jag sålt det sista bolaget till USA så skulle jag gå i pension. Men så började jag läsa filosofi och efter två års studier fick jag iden till att börja arbeta som mentor med ett bredare perspektiv än bara företagsutveckling. Med de nya kunskaperna kan jag ta ett helhetsgrepp på mitt mentorskap där även stöd för