Inlägg

Visar inlägg från maj, 2018
Att skapa konkurrenskraft genom att utnyttja företagets fasta kostnader. Fast kostnad är rörlig i relation till hur resurserna utnyttjas. Normalt sett nöjer sig de flesta företag att använda täckningsbidrag som styrmedel när det gäller produkter och kunder. Men då ska man veta att där missar man ofta fördelar för att man inte känner hur den fasta kostnaden påverkar. Detta kan enkelt förstås om vi jämför två produkter eller tjänster med samma rörliga kostnad men där den ena säljs via säljare, som då ger säljkostnader. Den andra säljs via nätet där kunden gör säljarens jobb och det då inte finns några säljkostnader. Säljarens fasta kostnad blir då noll i ena fallet och en belastning i andra fallet.  Genom att hålla kolla på den fasta kostnaden från att den produceras för en produkt eller tjänst ända fram till slutkund kan man utnyttja den fasta kostnaden för att skapa konkurrenskraft. Hur skapar man konkurrenskraft med hjälp av den fasta kostnaden? Jo genom att hålla k