Inlägg

Visar inlägg från juni, 2018
Att styra företag, och privatlivet, efter ekonomisk betydelse Att styra företag efter ekonomisk betydelse Normalt gäller att företag vill tjäna så mycket pengar som möjligt. Och på något sätt förutsätts att så som man arbetar så blir det också högst vinst. Det är ofta fallet fram till en punkt när man gör förlust. Då blir det plötsligt väldigt viktigt att analysera och försöka klarlägga vad man tjänar respektive förlorar pengar på. Allt i syfte att återgå till att tjäna pengar. Om man istället har en kontinuerlig kontroll av vilka produkter eller tjänster och framförallt kunder som är lönsamma respektive inte lönsamma så kan man också regelbundet vidta åtgärder.  Viktigt att tänka på är att om man inte vet vad man tjänar pengar på så är det ungefär som att styra ett fartyg utan att veta sin position bara att man ska nå en viss hamn. En sådan färd vore omöjlig. Jag menar att här finns stora möjligheter för företag att få ett helt annat operativt fokus på den vinst man har s