Inlägg

Visar inlägg från mars, 2024
 En teknik som flyttar berg och skapar vinnare behöver inte vara svår - tvärtom! Ofta är det som är svårt att genomföra faktiskt ganska lätt om man går tillväga på rätt sätt. Om vi fokuserar på själva genomförandet av ett projekt så är det fem saker som är fundamentala med min teknik: 1) Ett klart uttalat mål med mått på det som ska uppnås och datum för när det ska vara klart. 2) Det ska finnas en struktur i arbetssättet med tydliga (mätbara) delmål. 3) Arbetet ska genomföras systematiskt och regelbundet följs upp och återkopplas. 4) Ad Hoc frågor som dyker upp oförutsett ska hanteras direkt 7/24. 5) Incitament - för att lyckas ska det finnas incitament som ger motivation och genomförandekraft. Dessa 5 grundbultar är det centrala som jag arbetar med och som på ett eller annat sätt används i alla projekt och som till och med kan flytta berg. Mitt jobb är att se till att att processen genomförs på det sättet. Det är just det som är knuten att även om man har lagt upp projekt på detta vis