Inlägg

Visar inlägg från februari, 2019
Konsten att kunna förhandla – ju bättre ju bättre affärer. En sak som inte uppfattas i relation till sin betydelse är förmågan att förhandla. Skillnaden med en väl förberedd förhandling och en som man ”bara går till” kan betyda att man får till en betydligt sämre affär än som var möjligt att uppnå. Grundläggande är att man gör upp en plan som omfattar analys av motparten och vad man själv minimum vill uppnå. Minimialternativet måste kunna nås till 95%. Vidare krävs en plan för det bästa målet som man kan tänka sig att uppnå. En annan sak som lätt förbises är om man ska ha ett bra förhållande med motparten efter förhandlingen så ska man inte gå fram så aggressivt. Då kan en osämja uppstå som sedan gör att det man eventuellt uppnått ej går att realisera. I själva förhandlingen gäller regeln att man lyssna mer än tala. Lyssna och förstå och sedan delge inlägg som ska stå fast och vara övertygande. Slutligen kan kompromiss vara ett bra avslut speciellt om man uppnått måle
"Släpp fångarna loss det är vår…"  Värdeskapande nätverk gör det möjligt!  Så här fungerar det. Med en mjukvara som inkluderar både personal och utrustning, går det att mäta vad respektive resurs bidrar med och då blir tids- och platskontrollen inte nödvändig. Personalen kommunicerar idag huvudsakligen via telefon och dator. Även möten kan med fördel hållas över nätet. Att samlas fysiskt är onödigt med dagens teknik.  Positiva effekter uppstår då individplaneringen kan integreras med aktiviteter utanför arbetet. Jag är övertygad om att just få kontroll på sin tid samtidigt som man får en direkt återkoppling och kvitto på sin arbetsinsats, och att man kan få ihop sitt livspussel, ökar motivation och reducerar stress. Företagen å sin sida drar ner på lokalkostnader och bygger sin bas på nätet. Värdeskapande nätverk ger en platt organisation som bättre beskriver de processer som företag arbetar med. Viktigast - företag får en mer motiverad personal som minskar sin stress o