Inlägg

Visar inlägg från september, 2020
 Det handlar om att skapa resultat. En sak som ibland kommer i skymundan och som sedan "bara dyker upp i månadssammanställningen" är att resultatet är inte vad man förväntade sig. Och då är det klart försent att göra något åt. Att ha koll på intjäningen kontinuerligt är en förutsättning för att inte intjäningen ska går ur kontroll.  Med ScoreBase algoritm ProfitFinder, som fungerar som en ekonomisk GPS, har du kontinuerligt full kontroll på ditt företags intjäning. Detta gäller oavsett om det är ett lite eller stort företag. ProfitFinder är skalbart och presterar lika bra i alla typer av företag som drivs kommersiellt. Just att man kan följ företagets intjäningsprocess från produktion till kund som en ekonomisk GPS så kan man också se var det finns obalanser där intjäningen är låg eller minus samt där intjäningen här bra eller utmärkt.  Genom att ProfitFinder identifierar den typen av obalanser är det enkelt att korrigera så att intjäningen ökar och skapar bättre resultat. Ma