Att skapa framgång är enkelt teoretiskt och även praktiskt om man underkastar sig några enkla krav.

Som konsult har jag ofta slagits av att chefer vet, och har vetat, vad som måste göras - men det har inte blivit gjort. Åtminstone inte till fullo utan saker har skjutits upp och lett till problem som sedan blivit svåra och kostsamma att få ordning på.

I mitt konsultarbete har jag därför mer och mer kommit att fokusera på att skapa delmål som är rimliga att uppnå inom en kortare tidsperiod och sen använda mig av en välprövad teknik som kan flytta berg för att ge stöd och den som ska göra jobbet.

Men jag tillför en sak till som är avgörande för ett bra resultat jag ser till att det finns en ordentlig återkoppling på vad verksamheten tjänar eller förlorar pengar på. Och att på det sättet verkligen hjälpa till så att det projekt, ansvarsområde eller hela företaget, är på rätt kurs i betydelsen optimerar det man arbetar med. Till ändamålet har jag utvecklat algoritmen ProfitFinder. (läs mer om ProfitFinder på hemsidan där det finns en demo.)

Det handlar om att utgående från ett huvudmål  X, gör vi upp och enas om ett delmål för exempelvis till näst kvartal med ett resultat på X/4. Sen kommer jag då att leverera en uppföljnings struktur med en systematik som gör att vi t ex varje vecka sätter ner vad som ska göras och som sedan ska följas upp nästa vecka - och så jobbar vi på tills delmålet är uppnått.

Detta är inte något absolut mål utan allt som dyker upp under arbetets gång behandlas och där jag hjälper till utifrån erfarenhet och kreativitet så att det pågående delmålet uppnås. Men skulle det visa sig att det kommer upp nya möjligheter  det vill säga mål som är viktigare att styra mot så gör vi klart ett omtag och då sett i relation att det nya målet är mer optimalt. 

Just genom den unika uppföljningen som min algoritm erbjuder är det enkelt att skapa en intjäningskultur  där de som har resultatansvar skapar ett nätverk som i samverkan fokuserar på resultat.

Mitt arbete sker alltid i relation till en (1) chef men kan också  utföras med dennes medarbetare när det gäller att få återkoppling och ge stöd för de mål som ska uppnås.

Alla projekt som går i mål har någon form av strukturerat upplägg som systematiskt genomförs. Att ta fram en strategi eller affärsmodell, något som jag gärna hjälper till med, har visat sig ganska enkelt i jämförelse med genomförandet. Så konklusionen är att satsa mer på genomförande och mindre på att finjustera de stora dragen i företagets verksamhet. Ofta ger det mer om man noga följer vad företaget tjänar/förlorar pengar på och justerar verksamheten  - genomför - så att man hela tiden strävar mot bästa möjliga resultat. 

Det är i den processen som jag gör skillnad genom att systematiskt stötta det vardagliga arbetet så att det blir mer optimalt och därmed skapar mer värde!

 Därmed inte sagt att det är oviktigt med att se till att ha en affärsmodell och en strategi som är så optimal som möjligt vilket klart är helt avgörande för hur ett företag lyckas över tid. 

Med ett systematiskt arbete och en struktur som relaterar till en noggrann uppföljning är det inte svårt at nå de flesta mål under kontroll och ge en skön känsla när det sen gäller att gripa sig an nästa mål i vetskapen om att ha lyckats - det är också min målsättning med min insats - en ständigt pågående optimeringsprocess!

Summering: ScoreBase Executive Life coaching teknik är strukturerad och systematisk inriktad efter en unik uppföljning och levererar på det sättet ett genomförandestöd som gör verksamheten optimalt inriktad på intjäning.

Börje Paulsson

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen