En teknik som flyttar berg och skapar vinnare behöver inte vara svår - tvärtom!

Ofta är det som är svårt att genomföra faktiskt ganska lätt om man går tillväga på rätt sätt. Om vi fokuserar på själva genomförandet av ett projekt så är det fem saker som är fundamentala med min teknik:

1) Ett klart uttalat mål med mått på det som ska uppnås och datum för när det ska vara klart.
2) Det ska finnas en struktur i arbetssättet med tydliga (mätbara) delmål.
3) Arbetet ska genomföras systematiskt och regelbundet följs upp och återkopplas.
4) Ad Hoc frågor som dyker upp oförutsett ska hanteras direkt 7/24.
5) Incitament - för att lyckas ska det finnas incitament som ger motivation och genomförandekraft.

Dessa 5 grundbultar är det centrala som jag arbetar med och som på ett eller annat sätt används i alla projekt och som till och med kan flytta berg. Mitt jobb är att se till att att processen genomförs på det sättet. Det är just det som är knuten att även om man har lagt upp projekt på detta vis så genomförs de inte med den envisa systematik som krävs utan det är lätt att annat kommer emellan. 

Det har visat sig att just att arbeta välstrukturerat och systematiskt över tid är svårt om inte, som vid min medverkan, någon håller i just de bitarna och med en tydlig dokumentation ger en regelbunden återkoppling som motiverar och inspirerar genomförandet.

Med min medverkan följer också inspel från mina 50 års företags erfarenhet, samt de senaste 9 årens delstudier inom psykologi, filosofi och AI.

Mitt arbetssätt och erfarenhet gör att jag är så säker på att nå uppställda mål att jag erbjuder en unik ersättningsmodell, när det gäller projekt till mindre och medelstora företag. Modellen ger en garanti att det ska bli saker gjorda. Ring så berättar jag mer 0709 44 85 65.

Börje Paulsson

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen