Inlägg

Visar inlägg från november, 2019
Självledarskapet – den nya organisationsformen Det finns många fördelar med den nya form av organisering som har vuxit fram tack vare digitaliseringen. Ska svenska företag hänga med i den ökade konkurrensen gäller att utnyttja både individuella och organisatoriska möjligheter på bästa sätt. En av dessa fördelar är självledarskapet. Den digitaliserade världen med mobilen i centrum öppnar nya möjligheter att driva verksamhet. Mobilen är en avancerad dator som gör att vi kan ha ”all information” i fickan. Det innebär i sin tur att vi är ”närvarande” oavsett var, och på vilka tider, vi befinner oss. Det ger möjlighet till en helt ny självledande organisation. Positiva bieffekter Denna individualiseringsprocess har vuxit fram driven av mobil- och datorutvecklingen och inte av att någon analyserat läget och funnit att så kan man öka motivation hos medarbetare, sänka kostnader och därmed genera bättre resultat. Men det är just ökad motivation och bättre resultat som man uppnår!