Inlägg

Visar inlägg från november, 2023
  ProfitFinder On Demand är ett beslutssystem med en ny flödesanalys som gör att det går att följa hur resultat skapas från hela företaget ner över resurser till produkt/kund-kombinationer. Man kan se ProfitFinder som en Co-Pilot som i realtid visar ett företags intjäning så att chefer på alla nivåer kan följa sina resultat och hur dessa samverkar från produktion till kund. Det gör att det blir lättare att uppnå budgetmål genom en samverkan "i flödet" med övriga chefer på ett nytt sätt. För första gången kan man på detta nya sätt se vilka resurser som faktiskt är lönsamma beroende på till vilka kunder (priser) som betalas för respektive produkt. Det gör också att kunder kan värderas när samtliga kostnader är fördelade så att en mer faktisk operativ lönsamhet blir möjlig att bedöma på ett sätt som gör det tydligt hur man ska korrigera och sätta in åtgärder för att nå budget och uppställda mål. Det är ovanligt idag att ha tillgång till dagsläget bara genom en blick på skärmen p