Inlägg

Visar inlägg från juni, 2022
   Business-Life-Coach© - ett 7/24-koncept Som chef är du regelmässigt utsatt för att fatta beslut under osäkerhet. Men inte nog med det du är också människa och har ett antal åtaganden relaterat till icke arbetstid men som med det nya uppkopplade arbetslivet nu integreras 7/24. Därför har jag adderat ett mer tidsinkluderande moment, om det känns rätt för klienten, att även vara bollplank på saker som inte direkt hänger samman med arbetet. Bara att ha någon som professionellt kan arbetssituationen och som också privat levt med att få ihop livspusslet ger en mer existentiell återkoppling vad gäller tidsprioritering och framförallt - en belysning av vad som är viktigt. Även om jag på senare tid studerat både psykologi och filosofi är jag i den privata delen enbart en medmänniska som återkopplar från egen erfarenhet. Men jag har noterat att många gånger kan sådana externa situationer, om de inte finns med i diskussionen hämma ett rationellt beslutsfattande. Det är viktigt att poängtera at
Det handlar inte om att uppfinna hjulet igen utan tryggt och kreativt arbeta med ständig förbättring. För ett företag är det grundläggande att vara så konkurrenskraftig att kunderna inte bara köper de produkter och tjänster som utbjuds utan att dessa köps till ett pris som ger ett överskott. Ofta tar rutinen ut sin rätt och så länge det funkar och företaget går med vinst så tänker man inte så mycket på att hålla koll på vilken konkurrenskraft företaget har. Men när det börjar kärva och man tvingas sänka priset för att sälja sina produkter så börja man som regel med att se på kostnadssidan för att kunna sänka priserna än mer för att åter se på kostnadssida. Och så kan det fortsätta en tid tills företaget går med förlust och då kan det vara svårt att komma tillbaka till lönsamhet. Om man däremot systematiskt håller koll på vilka produkter och tjänster man tjänar, eventuellt förlorar, pengar på så kan man tidigt vidta åtgärder som gör att man behåller en god lönsamhet. Detta gäller specie