Inlägg

Visar inlägg från mars, 2023
  “Optimera din vinst med ScoreBase!  Med vår unika algoritm ProfitFinder On Demand hjälper vi företag att maximera sin vinst genom att fokusera på upplevd kundnytta. Just nu erbjuder vi ett specialerbjudande där vi tar halv fast ersättning och resten som del i uppnått resultat.  Vi är så säkra på att uppnå ett gott resultat att vi gör både oss själva och våra kunder till vinnare. Besök vår webbplats för mer information!”
 ScoreBase specialitet är att mäta och i sin konsultverksamhet utgå från fakta om vad ett företag tjänar pengar på för att sedan medverka till att bygga en lönsam växa verksamhet. För att få fram en lönsam och utvecklande strategi för ett företag krävs att man har klart för sig sin styrka. Bygger man på det sättet sitt erbjudande har man bästa konkurrenskraft och kan räkna med att kunna ta priser som gör att man skapar en bra vinst. Genom att involvera all personal på ett sätt som gör att resultatet blir mätbart så långt ner som möjligt skapas också förutsättningar för att bygga en intjäningskultur där alla drar åt samma håll relaterat till kunskap om vad företaget tjänar pengar på. Utifrån ett klarlagt intjäningsläge på produkter och kunder jobbar ScoreBase med följande koncept  som  sätter fokus på resultat och lönsamhet det innebär bland annat stöd: -  att "alla" involveras i mätbara resultat - med regelbunden återkoppling. - att skapa affärsmodell och strategi inriktade p