ScoreBase specialitet - att optimera företags befintliga resurser.

Inom ScoreBase har vi ägnat de sista två åren att utifrån lång företags erfarenhet utveckla en optimerings algoritm som gör det möjligt att komma åt dolda vinstmöjligheter i ett företag. Just att utnyttja sina resurser på ett optimalt sätt när man har ett stort utbud av produkter och tjänster till ett stort antal kunder för att uppnå optimal intjäning är svårt att göra utan ett dedicerat digitalt verktyg

Det är bakgrunden till ProfitFinder vår optimerings algoritm som nu är klar i sin beta version. 

Utgångspunkten för ProfitFinder är att systematiskt i realtid, lika med så fort ny indata uppstår, värderar produktions- och marknadsresurser och samtliga produkt/kund-kombinastioner i aktuella marknadsvärden. Det ger ett tydligt intjänings fokus som är lätt att följa då samtliga interna värdekedjor på det sättet framträder. Det innebär att produktions- och marknadsresurser kopplas samman och på samma sätt kan man följa produkters väg från en resurs via en  marknadsresurs ner till en specifik kund. 

Den här typen av flödesanalys tydliggör hur värde uppstår och förbrukas i de olike interna värdekedjor som ProfitFinder visar upp. På det sättet får management en kvantitativ plattform att arbeta utifrån så att bästa möjliga konkurrenskraft erhålles genom det direkta samspelet mellan kundnettomarginal och resurs resultat både i produktionl och på marknadsidan.

Enklast kan ProfitFinder förklaras genom att utgå från en vanligt resultat rapport och därifrån särskilja kostnader som hör till produktion och som hör till marknad. På det sättet kan sedan ett flöde skapas från produktion till marknad som sedan förfinas alltmer fram till att aktuell produkt/kund-kombination. 

På högsta nivå syns värdekedjan - produktionsvärde - kostnader = produktionsresultat som ska vara större eller lika med marknads kostnader och vinst. Från denna nivå övergår den horisontella visningen till en matris där produktionsresurser möter marknadsresurser för att på nästa nivå övergå i en ännu förfinad analys där produkter och kunder möts.

ProfitFinder erbjuder sedan ett antal verktyg som visar kapacitetsutnyttjande per resurs matchat mot resultat per marknad och kund så att det enkelt går att få fram mer konkurrenskraft relaterat till befintlig priselasticitet relaterat till fullt kapacitetsutnyttjande. 

Optimeringen går sålunda ut på att systematiskt identifiera dolda och utnyttja konkurrensfördelar i mötet med kunden så att resursutnyttjandet maximeras, som ger lägsta fasta kostnad, och så att på det sättet olika erbjudanden med specifika kundpris fördelar utlöser köp i en win-win för företag och kund och som ger förtroende och återköps signaler.

Även om inte den PPT och demoversion som finns på hemsidan är den bästa så förmedlar de kärnan i optimerings algoritmen ProfitFinders möjligheter till ökad vinst av ett företags befintliga resurser!

ProfitFinders optimerings struktur är idealisk för att vidareutvecklas med hjälp av AI så att management mer direkt kan avläsa vad som är optimalt relativt det värde som skapas i kundmötet och hur ett företags resurser på bästa sätt ska utnyttjas. Men redan nu är ProfitFinder på en unik nivå som inget annat optimeraingsverktyg kan visa upp och utgör ett utmärkt sätt att ha som grund för ett mer kvantitativt sätt att för management att arbeta utifrån.

Nästa steg blir att skapa en AI stödd ProfitFinder i form av en App som på det sättet on-line och i realtid tar fram optimala kunderbjudanden som samtidigt optimerar företagets vinst - i varje givet ögonblick!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen