Erfarenhet och nytänkande skapar nya möjligheter och motivation att genomföra dem.

Ett företag som har problem beror ofta på att ledningen blivit vad man skulle kunna kalla lite hemmablinda och inte sett de möjligheter som ganska uppenbarligen, från en utomståendes synpunkt, skulle lett till en bättre situation. 

När ScoreBase därför kommer in i bilden så påbörjas en resa som innebär att ledningen får nya perspektiv och blir motiverade att vidta åtgärder som vi i gott samarbete tagit fram och kan genomföra. 

Som stöd för att göra klart intjäningsläget använder vi ScoreBase algoritm ProfitFinder som visar vilka resurser och produkt/kund-kombinationer som generar vinst/förlust. Utifrån den kunskapen kan sedan ett antal korrigeringar vidtas som övertid ganska snabbt ger positiva resultat.

Erfarenhetsmässigt visar det sig som regel att kunskapen finns redan men genom att vi kan bekräfta den och stödja genomförandet, av nödvändiga åtgärder baserade på det vi tagit fram, så blir det verklig förändring. 

Det är just detta vi bidrar med - att få till stånd de aktiviteter som både ger företaget en lönsam kurs och ledningen en motivation att gå vidare på den inslagna vägen!

Ofta följer vi sedan med under en längre tid för att stödja uppbyggandet av en intjäningskultur baserat på en väldigt noggrann uppföljning där informationen går ut till samtliga med någon form av resultatansvar. På det sättet kan vi sedan lämna uppdraget i vetskap om att med en verkligt effektiv återkoppling och tydliga mål så kommer företaget att både växa och vara lönsamma under tiden man utvecklas.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen