Ibland kan vardagen ta upp all tid så det blir inget över för nya grepp.

En extern kontakt har möjlighet att både gå igenom dagsläget och undersöka vilka dolda möjligheter som kan komma fram för att få upp lönsamheten. Ofta är det ganska ekelt när man har erfarenhet att se saker som man lätt blir hemmablind för och som leder till att man kör vidare i gamla spår.

Jag har under många år just jobbat med företagsutveckling från Startups till stora bolag. En sak som ofta framträder är att man mer driver företaget efter den direkta efterfrågan och inte så mycket efter resultat. Och det gör stor skillnad när man faktiskt vet mer precis vad det är man tjänar pengar på. Det vill säga vilka produkt/kund-kombinationer är det som generar mest intäkter och vinst.

Bara genom att få fram ett sådant grundmaterial och sedan ta det som utgångspunkt för affärsmodellen så att man dels vinner konkurrensfördelar och dels ökar fokus på det som ger mest i relation till befintliga resurser - ger snabbt resultat. För det är just så vi enkelt ganska omgående kan få ett resultat lyft. 

Väl där så blir det sen lättare att få fram en strategi som mer långsiktigt ger en affärsutveckling som har mer fokus på lönsamhet och som backas upp av ständig återkoppling av uppnådda resultat. 

Det har visat sig att just återkoppling av resultat så alla med resultatansvar spelar "mot mål" gör att kommunikationen ökar och det skapas ett mer omfattande intjäningssamtal resultatansvariga emellan som baseras på hur det faktiskt ser ut resultatmässigt och vad som i en ständig förbättringsprocess konkret kan göras för att nå bättre och bättre resultat.

Det är det som jag menar med att vi hjälper till att sätta fokus på lönsamheten och det är det som är ScoreBase specialitet.

Börje Paulsson VD

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen