ProfitFinder On Demand är ett beslutssystem med en ny flödesanalys som gör att det går att följa hur resultat skapas från hela företaget ner över resurser till produkt/kund-kombinationer.

Man kan se ProfitFinder som en Co-Pilot som i realtid visar ett företags intjäning så att chefer på alla nivåer kan följa sina resultat och hur dessa samverkar från produktion till kund. Det gör att det blir lättare att uppnå budgetmål genom en samverkan "i flödet" med övriga chefer på ett nytt sätt.

För första gången kan man på detta nya sätt se vilka resurser som faktiskt är lönsamma beroende på till vilka kunder (priser) som betalas för respektive produkt. Det gör också att kunder kan värderas när samtliga kostnader är fördelade så att en mer faktisk operativ lönsamhet blir möjlig att bedöma på ett sätt som gör det tydligt hur man ska korrigera och sätta in åtgärder för att nå budget och uppställda mål.

Det är ovanligt idag att ha tillgång till dagsläget bara genom en blick på skärmen på en sådan nivå att det blir enkelt att omgående vidta åtgärder. Det kan i detta fallet med ProfitFinder innebära att man tar upp diskussioner med kollegor i "flödet" från produktion till kund. Det gör att resultat samarbetet blir effektivare och konkret "on the spot"  - på sikt innebär det att man "spelar mer på bollen" och skapar en aktiv intjäningskultur där hela företaget samverkar för att uppnå satta resultatmål.

ProfitFinder On Demand är ett unikt system som i princip gör det möjligt att styra mindre till stora företag med en ökad förmåga att nå uppsatta resultatmål genom att resultaten kopplas samman i ett flöde. 

Framförallt aktiveras fasta kostnader så att det klart framgår hur dessa utnyttjas då de är kostnader som man har oavsett om de utnyttjas eller ej. Just genom att utnyttja fasta kostnader offensivt kan lägre kostnader med befintliga resurser uppnås som i sin tur ökar företagets konkurrenskraft och möjligheter att vinna marknad.

Vi söker nu företag som vill testa ProfitFinder där enda priset är att vi får del av indata och att vi får använda respektive företag som referens.

Vår affärsidé innebär initialt att vi erbjuder oss att dels göra analys med förslag till åtgärder. Dels erbjuder vi kunder att köra egna analyser både mot vår server alternativt att de får installera ProfitFinder på egen server. 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen