Microsofts Co-pilot är fantastisk men den är inte levande - det är ScoreBase Co-pilot Business

Idag handlar coaching och företags konsulting om att vara med och hjälpa till mer direkt - som i fotboll att vara någon som man kan passa till och få tillbaka bollen i ett bättre läge. Kort sagt att coacha i realtid är att vara med och ta del av ett skeende när det händer och att just där göra skillnad så att management når bättre resultat.

Jag kallar det "Co-pilot Business" 

Microsofts Copilot kan i stort sett svara på vilka frågor som helst av generell karaktär, Copilot Business kan, med mina 50 års företags erfarenhet, svara på frågor och komma upp med kreativa lösningar inom ramen för  management oavsett företagsform eller storlek.

Det innebär inte att jag utesluter möten om strategi, affärsmodell och liknande frågor som kräver reflektion och analys där jag kan bidra med erfarenhet och ge inspel för att säkra en god lösning.

Just denna kombination av att både kunna vara med en chef eller VD i realtid samt även sedan kunna stödja mer långsiktiga beslut gör att också mina insatser blir mer grundade i ett vidare perspektiv.

I realtids perspektivet handlar det om att jobba via telefonen. När det gäller mer långsiktiga frågeställningar använder jag webinar. Det innebär att jag som regel jobbar digitalt men om väder och möjlighet står till buds så kan vi också ha alltifrån promenad möten till fika eller lunchmöten. Eftersom jag har som regel att arbeta genom/via klienten och inte direkt vara normgivare/föredragande typ "så och så anser jag" så undviker jag möten på klientens företag utan mitt arbete är ett personligt åtagande gentemot en (1!) klient (åt gången) som sedan utnyttjar mitt tillskott i sitt arbete som "sitt."

Det kan tyckas som att Co-pilot Business också inrymmer moment av mentorskap eller till och med existentiella frågeställningar när det handlar om att jag bidrar med en så lång erfarenhet som 50 år. Och det är inga problem för mig utan klienten bestämmer klart vad som ska arbetas med. 

Stockholm i oktober, Börje Paulsson, VD ScoreBase 

 
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen