ScoreBase specialitet är att mäta och i sin konsultverksamhet utgå från fakta om vad ett företag tjänar pengar på för att sedan medverka till att bygga en lönsam växa verksamhet.

För att få fram en lönsam och utvecklande strategi för ett företag krävs att man har klart för sig sin styrka. Bygger man på det sättet sitt erbjudande har man bästa konkurrenskraft och kan räkna med att kunna ta priser som gör att man skapar en bra vinst.

Genom att involvera all personal på ett sätt som gör att resultatet blir mätbart så långt ner som möjligt skapas också förutsättningar för att bygga en intjäningskultur där alla drar åt samma håll relaterat till kunskap om vad företaget tjänar pengar på.

Utifrån ett klarlagt intjäningsläge på produkter och kunder jobbar ScoreBase med följande koncept som sätter fokus på resultat och lönsamhet det innebär bland annat stöd:

-  att "alla" involveras i mätbara resultat - med regelbunden återkoppling.

- att skapa affärsmodell och strategi inriktade på kundnytta, resultat och vinst med växa möjligheter.

- att skapa en intjäningskultur motiverad av att göra bra resultat genom frihet att synka arbete och livspusslet.

Som erfaren resultatkonsult, med klara mål, tar jag gärna en del av min ersättning baserat på uppnådda resultat. Det ger en garanti för att det skapas resultat och inte bara rapporter. Inte minst när man tar in en ny konsult är det viktigt för båda parter att på det sättet dela risk. Samtidigt som det är mer stimulerande som konsult att få del i de förbättringar som blir en följd av den insats man gör. Och företaget vet konkret vad man betalar för.

Börje Paulsson,
ScoreBase
0709 44 85 65

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen