Att skapa resultat handlar om att få samstämmighet på flera områden.

För företaget handlar det om att hänga med i konkurrensen så att kundnyttan systematiskt förbättras och står i fokus för ett företags verksamhet. Företag måste framförallt hänga med när det gäller digitalisering då den medför som regel kostnadsfördelar som ett företag inte har råd att avstå ifrån.

Men sedan handlar det också på ett avgörande sätt hur personalen uppfattar sin arbetsroll. Här gäller det att också förstå hur dagens medarbetare vill ha sin arbetsplats så att den blir en motiverande plats att befinna sig på. 

I bästa fall går det att kompromissa så att att både företagets och personalens bästa kan komma fram. Lyckas man skapas en intjäningskultur där personalen känner sig ha incitament och en positiv inställning till att göra det där extra som just skapar konkurrenskraft och är utgångspunkt för att växa. Och det gäller då både för företaget och personalen.

En avgörande faktor är att det skapas en lättavläst återkoppling som så många som möjligt kan ta del av alternativt att chefer ger resultatinformation och synpunkter som visar på att alla är med och blir sedda. Speciellt viktigt är att det klargörs hur kundnytta skapas från kundbemötande till produktkvalitet till service i alla dess former. Ju mer ett företag kan "ge" sina kunder ju mer förtroende byggs och därigenom en garanti för återköp och mindre problem med att få ut bra priser.

För att få dessa samband belysta har vi inom ScoreBase skapat en metod som frilägger dels vad som kan benämnas som "personal status visavi kund fokus visavi ledning och styrning" - det ger en utgångspunkt för vad som är bra och vad som kan göras bättre - och så, om vi är med i bilden, jobbar vi systematiskt mot att skapa en positiv intjäningskultur. 

Som resultatkonsult har jag både erfarenhet och ett kreativ sinne för att ganska snabbt få upp ett antal förslag som sedan jag tillsammans med berörda chefer kan stötta och systematiskt medverka i och därmed driva så att saker händer. Just detta att saker händer och resultaten återkopplas och incitament gärna i form av bonus delas ut till alla som är med i ett projekt gör att ett sådant projekt också går i mål.

Jag har sådan erfarenhet och är så säker på att alla företag kan prestera bättre att jag också är beredd att ta viss del av mitt arvode som en rörlig del i relation till uppnått resultat.

Hör av dig så berättar jag mer hur jag kan hjälpa till att skapa konkurrenskraft och nya växa möjligheter!

Stockholm, Södermalm
2023-02-11

Börje Paulsson
0709 44 85 65


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen