Att ha någon utanför boxen som enbart är till för dig och din framgång  

Det finns många tillfällen där frågan är av den art att det kan kännas jobbigt att ta upp den med även den bästa kompisen. Inte för att den har någon speciell karaktär man kanske helt enkelt bara känner så. En annan gång kan det tvärtom vara så att man fråga runt och ändå inte fått något svar som känns rätt. I sådana och liknande fall blir man lämnad ensam och det känns som man inte kommer ur fläcken.

 Med Google så fick vi en möjlighet att direkt ta reda på en massa saker som annars skulle ha fått lämna i okunskap och som vi med dess hjälp fixar själv.

När det gäller arbetslivet och dess svårfångade frågor går det inte att vända sig till Google i sådana frågor krävs det erfarenhet men också nytänkande för att kunna svara och komma med förslag. Det var så jag utifrån ett Business Coach perspektiv började fundera på om jag inte skulle lägga till "Life" det vill säga Business Life Coach. Inte minst efter att jag vid sidan om läst in ett antal kurser i psykologi, filosofi och inte mint Artificiell Intelligence. 

Så det är med den bakgrunden jag nu jobbar som Business Life Coach som ger ett mer helhetsanslag på arbetet med att stödja klienter som kan och vill mer men som tycker det är trögt att komma fram och nå sina mål. 

Självfallet ligger tyngdpunkten på jobb delen men med lång livserfarenhet och nyvunna kunskaper kan jag också lyssna, förstå och återkoppla synpunkter på andra områden utanför arbetet. Och kommunikation sker klart som alltid när det gäller coaching under sekretess. 

Förutom schemalagda möten har jag en extra service som innebär att en klient kan nå mig när något dyker upp som vederbörande vill diskutera och ha belyst detta för att bättre kunna hantera dagsfrågor istället för att de ska behöva vänta. 

I den brytningstid vi nu upplever där medarbetare mer och mer vill jobba hemifrån och tiden på arbetsplatsen blir mindre gör att arbete och fritid integreras. Det ställer just de nya krav om som min produkt Business Life Coach vill hjälpa till och lösa.

Känner du att du har behov av någon utan för boxen som med erfarenhet och nytänkande vill hjälpa dig med din vidare framgång så ring 0709 44 85 65 så berättar jag mer! /Börje Paulsson

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen