Business-Life-Coach© - ett 7/24-koncept


Som chef är du regelmässigt utsatt för att fatta beslut under osäkerhet. Men inte nog med det du är också människa och har ett antal åtaganden relaterat till icke arbetstid men som med det nya uppkopplade arbetslivet nu integreras 7/24.

Därför har jag adderat ett mer tidsinkluderande moment, om det känns rätt för klienten, att även vara bollplank på saker som inte direkt hänger samman med arbetet. Bara att ha någon som professionellt kan arbetssituationen och som också privat levt med att få ihop livspusslet ger en mer existentiell återkoppling vad gäller tidsprioritering och framförallt - en belysning av vad som är viktigt.

Även om jag på senare tid studerat både psykologi och filosofi är jag i den privata delen enbart en medmänniska som återkopplar från egen erfarenhet. Men jag har noterat att många gånger kan sådana externa situationer, om de inte finns med i diskussionen hämma ett rationellt beslutsfattande.

Det är viktigt att poängtera att coaching enligt min modell utgår från ett professionellt inlyssnande för att avtäcka vad som är problemet och vilka möjligheter som finns för att lösa problemet och att få det gjort på bästa sätt dvs så som du som klient bedömer är bästa sätt. 

Business-Life-Coach© - ett 7/24-konceptet adresserar just dessa frågor!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen