Det handlar inte om att uppfinna hjulet igen utan tryggt och kreativt arbeta med ständig förbättring.

För ett företag är det grundläggande att vara så konkurrenskraftig att kunderna inte bara köper de produkter och tjänster som utbjuds utan att dessa köps till ett pris som ger ett överskott. Ofta tar rutinen ut sin rätt och så länge det funkar och företaget går med vinst så tänker man inte så mycket på att hålla koll på vilken konkurrenskraft företaget har.

Men när det börjar kärva och man tvingas sänka priset för att sälja sina produkter så börja man som regel med att se på kostnadssidan för att kunna sänka priserna än mer för att åter se på kostnadssida. Och så kan det fortsätta en tid tills företaget går med förlust och då kan det vara svårt att komma tillbaka till lönsamhet.

Om man däremot systematiskt håller koll på vilka produkter och tjänster man tjänar, eventuellt förlorar, pengar på så kan man tidigt vidta åtgärder som gör att man behåller en god lönsamhet. Detta gäller speciellt i det korta perspektivet. 

När det gäller att lägga fast en strategi så handlar det mycket om vilken affärsmodell som man ska jobba med. Har man jobbat konsekvent med lönsamheten i det dagliga arbetet så har man också successivt kommit fram till strategi och affärsmodell. Om detta kan det sägas mycket men jag nöjer mig med att konstatera att detta är företagsperspektivet.

Det som är minst lika viktigt är managementperspektivet och då är det två delar som är avgörande. Den ena handlar om den eller de chefer som ska ha ansvar för att genomföra de mål man satt upp. Det andra handlar om själva genomförande processen. Båda hänger klart samman men, som jag ser det är det viktigt att specifikt stötta de personen eller personerna som ska genomföra det som överenskommit.

Det är här jag kommer in genom att både stötta den eller de som genomför och samtidigt ge impulser till förbättringar samt hålla koll på att processen verkligen kommer framåt för att slutligen gå i mål. Just en tydlig uppföljning är ofta svårt att hinna med internt men som jag har sett gör att ett mer systematiskt arbete mot ett lönsamt växande faktisk kan implementeras och genomföras i den dagliga verksamheten. För det är där slaget står - att få ut nödvändig förändrings information, följa upp och agera i relation till utfallet. 

Det är min erfarenhet att till sist handlar det om förmågan hos de chefer som styr den dagliga verksamheten om ett företag ska gå bra. Därför har jag flyttat över en del av mitt arbete till att bli en mer personlig coach till mina klienter som gör att de kan få en neutral återkoppling som stärker dem generellt och ger den motivation som sedan gör att lönsamhets arbetet går bättre och bättre och med framgång kommer också som bekant mer motivation och arbetsglädje, som i sin tur gör det ännu mer stimulerande att jobba mot nya mål - man blir helt enkelt vinnare och ett vinnande företag.

Det är den processen jag inspireras av att coacha!

Börje Paulsson


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen