Till sist är det resultatet som räknas.

Våra informations system, som från början var bokföringsrelaterade, är till sin uppbyggnad ofta statiska och förmedlar resultat på olika nivåer och för kunder, tjänster och produkter. Det som ofta blir ett riktmärke är täckningsbidraget, bruttomarginalen och slutligen nettomarginalen.

 Problemet är att informationen levereras i en statisk form och ofta blir det mer som närmervärde - det ska villigt erkännas det funkar som regel hyffsat. 

MEN vill man förstå sitt företag eller sin avdelnings intjäning på nivån tjänster, produkter och kunder så krävs en smartare information som tydliggör både vad man tjänar, eller i värsta fall förlorar pengar på, men också - hur det går till - och det är just det där sista hur skapas resultaten som ScoreBase algoritm ProfitFinder är framtagen för att visa.

Systemet skapar relationer mellan produktionen av produkter och tjänster till respektive kund där samtliga kostnader är fördelade och det görs i realtid. Där realtid står för när inrapporeringen sker från produktion och från fakturering. Utifrån de datan tar sedan algortimen fram nettoresultat för samtliga resurser (produktions- och marknadsavdelningar) och för samtliga produkt/kund-relationer och visar vilka specifika relationer som resultaten finns så att samtliga processer från start till slutkund blir synliggjorda.

På det sättet erhålles dels var resultaten uppstår, dels hur - i vilka relationer - i processen från företaget till marknad som resultatet blir till. Det gör att det skapas tydliga relationer som gör att samtliga sådan processer blir möjliga att lära och därmed underlättas möjligheterna att förbättra resultatet. 

Enkelt uttryckt så visar ProfitFinder var och hur företaget tjänar/förlorar pengar på ett så enkelt sätt att det blir lätt att lära hur man vidtar åtgärder för att förbättra resultatet med befintliga resurser. Man behöver sålunda bara ta fram och sätta samman en smartare information från befintliga system som gör att dolda möjligheter blir operativa.

Se vidare Indatakrav

Välkommen med en demoförfrågan till Börje Paulsson 0709 44 85 65 / borje@scorebase.com


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen