ScoreBase algoritm ProfitFinder tar fram ditt företags dolda resultatmöjigheter.

Att veta är att kunna agera adekvat. Självklart tycker man att man vet "allt" om sitt företag man har ju uppföljning och ser resultatet varje månad.

Inom ScoreBase ser vi företagande som en process som i nästan alla företag kan bli bättre bara genom att veta mer om hur intjäningsprocessen fungerar. Det är där vår mjukvara ProfitFinder kommer in som genom att ta fram en fullständigt transparant bild av hur olika delresultat skapar slutresultatet. Just genom att kunna ingripa i processen under pågående aktivitet är avgörande sett i relation till att man först kollar t ex på ett månadsresultat och sedan lokaliserar var det är fel och sedan ingriper. 

Det hela kan pedagogiskt beskrivas som att vara ute på en resa med bestämda delmål = resultat som över tid ska uppfyllas. Genom att varje valfri analysperiod startar med summa produktionsvärdet i perioden som sedan följer processen via produktionskostnader får man en klar bild hur mycket produktöverskott som är resultatet som ska täcka marknadsföringskostnader så att delmålet = resultatkravet uppfylls.

Denna process går att kontrollera i ProfitFinder ner på enskilda kostnader för produkt och intäkter per kund tillsammans med hur resurserna i företaget utnyttjas. Det samspelet gör att resurser = fasta kostnader kan utnyttjas för att skapa unika erbjudanden genom att kombinera produkter speciellt med sådana där det finns ledig kapacitet så att fast kostnad går ner och man kan skapa konkurrenskraft genom att erbjuda bättre priser och ändå tjäna mer än att låta outnyttjad kapacitet bokstavligt talat gå upp i rök.

Men det finns mycket mer att berätta om ProfitFinders analysmöjligheter t ex att On Demand och i realtid få all denna information att agera på. Det innebär att man får upp en en resväg där ProfitFinder är en resultat-GPS som gör att det på ett helt nytt sätt går att både ha kontroll och kunna agera så att bästa möjliga resultat kan uppnås eller uttryckt på ett anna sätts så ledningen successivt når bättre och bättre resultat och gör mer optimala affärer - blir ett vinnarföretag!
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen