Tid att komma igång efter en nästan lite för varm sommar - och mot nya utmaningar!

Oavsett klimatet så har vi fortfarande Covid19 och Deltavarianten att förhålla oss till. Men framförallt gäller det att nu få igång verksamheten med allt vad det innebär när viss personal kommer att fortsätta jobba mestadels hemifrån. 

Det ställer krav på att de digitala systemen inte bara är upp och funkar utan att det verkligen stöder den här typen av sätt att arbeta på. Men efter drygt ett år på det här viset så har trots allt en viss funktionell struktur utkristalliserat sig och vad det handlar om nu är väl i princip bara att fortsätta på den vägen och låta personalens preferenser så långt möjligt = så långt de levererar det som ska levereras fungerar.

Kanske är det just på den här punkten som det gäller att ta höjd för att mer specifikt kunna ha kontroll så att inte hemarbetet bli en ingång till sämre resultat. Vi har ju redan i stort sett lämnat tidskontrollen och de flesta företag idag har en flexibilitet som gör att man försöker mer se och kontrollera att det jobb som ska göras blir gjort. 

Men ju mer man kan mäta medarbetarnas resultat/bidrag ju mer frihet kan man också ge. Om en person eller grupp presterar sin budget så spelar det ju ingen roll om vederbörande gör det på stranden, och på halva tiden, för att nu överdriva vad jag vill peka på.

Här finns en förändringstrend som gör att företagsledningen måste få bättre verktyg för att just kunna följa upp ner på individnivå för att kunna följa med i de krav på mer och mer självständigt arbete som pandemins hemarbete har visat möjligt. 

Hur gör man då, förutom att det krävs adekvat mjukvara, ja ett sätt är att just kunna ställa resultatmål som ska uppfyllas som är relevanta och som upplevs ligga rätt i linje med vad vederbörande personal upplever vara riktigt. 

Det vi inom ScoreBase har tagit fasta på är att utifrån resultaträkningen se alla resurser som kostnader och sedan via en algoritm fördela samtliga intäkter så att resurserna blir möjliga att avläsa i överskott eller underskott. 

På samma sätt gör algoritmen på produkt/kund-nivå så att det operativa nettoresultatet för produkt och kund kan avläsas när samtliga kostnader är adekvat fördelade.

På det sättet bidrar ScoreBase till att företagsledningen får dels ett verktyg, dels vår kunskap så att man får underlag som ger personalen den flexibilitet den önskar och företaget det resultat man vill ha!

För mer information se vår hemsida www.scorebase.com

/Börje Paulsson VD ScoreBase


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen