I en föränderlig värld, inte minst nu i coronatider, gäller det att ha rätt strategi och affärsmodell.

Fundamenta
Som alltid handlar det om att kunna handla och för att kunna handla måste man veta. Dels var man befinner sig, dels var man ska ta sig. Ibland uppkommer situationer som var mycket svåra att förutse och då gäller det att åtminstone den mer långsiktiga strategin tagit höjd för att det kan inträffa saker som kräver en plan B.

Men det är lättare sagt än gjort speciellt om det gäller en händelse som en pandemi som vi aldrig upplevt förr. Oavsett vad plan B säger, om det finns en sådan, så är det första som måste anpassas är kostnadssidan om kunderna uteblir vilket är det vanliga för de företag som drabbas. Det gäller klart alltid att överleva vilket är basfundamenta oavsett vad!

Hur jobba vidare?
Har man väl klarat att hitta ett kostnadsläge som möter aktuella intäkter så är nästa steg att ha noga koll på vad som säljer. För det är de produkt/kund-kombinationerna som ska ha uppmärksamhet och där resurserna ska fokuseras. Här brukar det ta för lång tid på grund av att företag är organiserade på ett sätt som inte medger den mer omedelbara omställning som behövs. 

Har man väl fått ordning på affärsmodellen så att man kostnadseffektivt jobbar fokuserat mot det som trots corona funkar så gäller att gasa på för fullt och hålla skutan flytande. Så länge inget vaccin finns så får vi anta att intäktsbortfallet består för de företag som är drabbade. 

Mer försäljning över nätet
En sak som omedelbart bör utredas är om nätförsäljning kan aktiveras om inte sådan finns på plats. Och om det redan finns näthandel hur denna kan förbättras och fås att driva en del av de affärer som man missar i den ordinarie verksamheten. Vi vet ju att den digitala handeln är framtiden så resurser som läggs på att öka digitalisering både marknadsmässigt och i de interna processerna är goda investeringar som kommer att vara avgörande för ett framtida starkare företag.

Det starka framtida företaget
Strategin för att skapa ett starkt konkurrenskraftigt företag handlar om att ha en strategi som fokuserar på att "allt som går att digitalisera ska digitaliseras." Det innebär drastiska kostnadsreduktioner som man måste vara beredd att möta jmf Amazon och för att vara med i det racet gäller det att inte vänta utan så fort det finns resurser sätta igång. Och det finns hjälp att få.

ScoreBase har både erfarenhet och digital spetskunskap.
Från ScoreBase sida tillför vi erfarenhet av att driva marknads/kund-fokuserad verksamhet vilket också är viktigt att ha med sig i digitaliseringsprocessen så den blir ett faktiskt stöd för att få fram ökad konkurrenskraft och att skapa bättre affärer - helt enkelt tjäna mer pengar!

Men i första hand hjälper vi till så att affärsmodell och strategi verkligen gör att ett företags fulla potential tas tillvara oavsett om det kräver digitalisering. 

Det viktiga för ett företag som ska vinstmaximera  är att jobba med det man tjänar pengar på!Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen