Vet man inte var man är kan man inte ta sig dit man vill vara

Så länge redovisning har funnits har det uppstått problem att få fram operativt underlag för att driva verksamheten. Det räcker inte att veta vilka resultat man har efter rörliga kostnader (TB1) som är det vanliga bedömningskriteriet. I dessa dagar då e-handel i vissa fall tar bort fraktkostnader kan stora skillnader uppstå på kundnivå där en kund med fraktkostnader kan vara olönsam och en utan kan vara lönsam vid samma pris. 

Men den stora dolda möjligheten är hur de fasta kostnaderna fördelas eller annorlunda uttryckt hur ett  företags fasta kostnader utnyttjas. Om en kund kräver höga fasta kostnader exempelvis fysisk kundbearbetning jämfört med en kund som köper över nätet med praktiskt taget ingen bearbetningskostnad så blir klart lönsamheten helt annorlunda för dessa båda kunder.

Om man dessutom har full koll på kapacitetsläget så att man kan på marginalen, som säljare, via låga fasta kostnader, vid fullt utnyttjad kapacitet, slå ut en konkurrent - ja då har man verkligen utnyttjat företagets fulla möjlighet som dock ofta är dold för att göra bättre affärer!

ScoreBase algoritm ProfitFinder är utvecklad för att leverera svar på ovan frågeställningar och mycket mer. Dessutom på ett helt nytt sätt genom att följa värdeskapandet som en ekonomisk GPS och faktiskt visa var det finns möjligheter att göra bättre affärer! Se http://www.scorebase.com/PFText.htm


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen