Låt coronatiden bli till något positivt genom att sätt dig in i vad Artificiell Intelligens (AI) kan göra för ditt företag.  I potten ligger förbättringar av kostnader, marketing och resultat.

För det är nu det börjar hända
Vi är inne i en tid när AI-lärdomar från självkörande bilar, och robotar som redan finns i företagen, mer och mer tar på sig större uppgifter. Primärt handlar det om att ersätta rutinarbete med "digitala medarbetare" (DM). Men även på nästa nivå där det handlar om att vara chef gör en "digital chef" (DC) ett utmärkt jobb.
Både DM och DC arbetar dygnet runt alla dagar året runt, kostar ingenting mer än strömmen och en professionell mjukvarubackupp.

En AI-applikation blir bättre och bättre över tid.
Självlärande AI-algoritmer fungerar så att när man väl uppnått en visst relevant beteende nås en nivå där en DM kan ta över personalens arbete. Intressant är sedan att om man på det sättet börjar på låg nivå så innebär just en AI applikation att man över tid lär DM mer och mer. På det sätet kan så en DM även börja ta över DC uppgifter och att det fungerar beror på AI:s outstanding beräkningskapacitet jämfört med oss vanliga döda.

Momentan stor beräkningskapacitet som ger bättre kontroll
Bara en så enkel sak som att ta en order kan med en DM, som har helt andra optimerings möjligheter än vanliga beläggningsprogram, göra att ett företag når optimal produktion i varje givet ögonblick. På samma sätt kan en DM ange ett optimalt pris relativt beläggning och efterfrågan i varje kund/order-tillfälle för högsta möjliga konkurrenskraft.

Inga telefonköer och alltid lika vänligt bemötande
Ett större företag har nytta av en "Digital Customers Front Manager"(DCFM) som kopplad till en DM/DC  hanterar samtliga inkommande samtal samtidigt med full kontroll på alla viktiga aspekter som en kund vill ha information om. Där all kundinformation ges med avseende på bästa kunskap just då med högsta sannolikhet mot kommande resultat. Ett sådant svar räknas omedelbart om när nästa kund ringer/beställer. På det sättet skapas en dynamisk prissättnings om är kausal mot företagets totala resultat. Det ger stora besparingar och samtidigt stora effektivitetsvinster gentemot marknad. Det ger resultatförbättring för företaget genom ett bättre resursutnyttjande, bättre pris till kunderna och kraftigt ökad konkurrenskraft.


Med AI kommer de första kundstyrda företagen - mer effektiva mer lönsamma
På sikt blir AI en styrande funktion som stöder ledningen och visar var förbättringar kan göras och hur de ska göras. Ledningen kan fokusera på att förhandla och arbeta med utveckling baserat på underlag från AI-applikationen.
 
Börja i liten skala så uppenbarar sig möjligheterna
De som inser AI:s möjligheter och börjar i liten skala för att lära och pröva praktiskt kommer snabbt att finna många möjligheter. På det sättet successivt vinna kostnads- effektivitets- och konkurrens-fördelar. Framförallt skapa mycket bättre resultat då AI öppnar ett nytt sätt att styra företags resultat då ledningen har full kontroll och kan ingripa och göra korrigeringar som med de vanliga systemen inte synliggörs. 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen