AI verktyget som styr verksamhet - och gör alltid rätt

Brytningstid - från person till AI ger besparingar, effektivitet och ökad konkurrenskraft

Det är nu det börjar hända
Vi är inne i en tid när lärdomar från självkörande bilar och robotar som redan finns i företagen mer och mer tar på sig större uppgifter. Det finns stora möjligheter att primärt ersätta allt rutinarbete med en "digital medarbetare" (DM) även på nästa nivå där det handlar om att vara chef för ett team kan mycket väl en "digital chef" göra ett utmärkt jobb.

AI medarbetaren arbetar 24 timmar alla dagar året runt
Mycket av effektiviteten består i att en "digital medarbetare" (DM) jobbar 24 timmar alla dag om året utan någon mer ersättning än mjuk- och hårdvara plus ström. Intressant är också att om man börjar på väldigt låg nivå så innebär just en AI applikation att man över tid lär DM mer och mer så att den kan ta större och större uppgifter. 

Momentan stor beräkningskapacitet som ger bättre kontroll
Bara en så enkel sak som att ta en order kan med en DM, som har helt andra processmöjligheter än en person, göra att man når optimal produktion i varje givet ögonblick. På samma sätt kan en DM ange ett optimalt pris relativt beläggning och efterfrågan.  


Inga telefonköer och alltid lika vänligt bemötande
En "Digital(AI)Customers Front Manager"(DCFM) kan t ex hantera samtliga inkommande samtal samtidigt med full kontroll på alla viktiga aspekter som en kund vill ha information om. Det innebär att stora besparingar kan göras samtidigt med stora effektivitetsvinster. 

Med AI kommer de första kundstyrda företagen - mer effektiva mer lönsamma
På sikt kan en DCFM kopplas mer i en styrande funktion med den dagliga verksamheten och på det sättet även ta bort motsvarande personals kostnader. Speciellt för företag som har dygnet runt aktiviteter finns stora möjligheter att reducera personalinsats samtidigt som man erhåller en högre grad av relevant utförda uppgifter. 


Börja i liten skala så uppenbarar sig möjligheterna
De som inser AI möjligheter och börjar i liten skala för att lära och pröva praktiskt kommer snabbt att finna många möjligheter. På det sättet successivt vinna kostnads- effektivitets- och konkurrens-fördelar.

Nya möjligheter att styra företag
AI öppnar ett nytt sätt att styra företags resultat då ledningen har full kontroll och kan ingripa och göra korrigeringar som med de vanliga systemen inte synliggörs. 
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen