Framtiden är redan här – använd AI och ta dina konkurrenters kunder.

Vi vet att konkurrera när man har en speciell prisfördel är mycket effektivare. Det handlar om AI. Det första är att ha en fullständig bild av sitt förtags resursutnyttjande och vad resurserna kostar per tidsenhet. Denna information är dynamisk om en fast kostnad (resurskostnad) är variabel och kostar 1000 kr/timme vid 50% resursutnyttjande blir 500 kr/timme vid 100% utnyttjande.

Om man nu klart för sig hur resursutnyttjandet ser ut så kan AI skapa erbjudanden som för vissa produkter (gäller även för tjänster) som är väldigt förmånliga och som kan göras ännu intressantare om de läggs samman med andra produkter som då kanske t o m kan prisas högre. 
Sen gäller det ha koll på vad kunderna efterfrågar och vad de köper och till vilka priser och om de kan tänkas köpa fler produkter om priserna är rätt. 

AI kan dra slutsatser utifrån vad kunderna köper och hur företagets resursutnyttjande ser ut vid givna tidpunkter lika med leveransdatum så kan intressanta erbjudanden ges säljaren, eller kunden direkt via nätet, att ta ställning till. 

Görs processen rätt är det ett win-win då köparen får mer för sina pengar och det säljande företaget får mer vinst då ett större bidrag skapas eftersom kostnaderna sjunker samtidigt som säljvolymen ökar. Med ett sådant dynamiskt underlag är det sedan lätt för säljare att bearbeta nya kunder och plocka dem från konkurrenterna med överlägset bra erbjudanden.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen