"Släpp fångarna loss det är vår…" Värdeskapande nätverk gör det möjligt! 

Så här fungerar det. Med en mjukvara som inkluderar både personal och utrustning, går det att mäta vad respektive resurs bidrar med och då blir tids- och platskontrollen inte nödvändig. Personalen kommunicerar idag huvudsakligen via telefon och dator. Även möten kan med fördel hållas över nätet. Att samlas fysiskt är onödigt med dagens teknik.

 Positiva effekter uppstår då individplaneringen kan integreras med aktiviteter utanför arbetet. Jag är övertygad om att just få kontroll på sin tid samtidigt som man får en direkt återkoppling och kvitto på sin arbetsinsats, och att man kan få ihop sitt livspussel, ökar motivation och reducerar stress.

Företagen å sin sida drar ner på lokalkostnader och bygger sin bas på nätet. Värdeskapande nätverk ger en platt organisation som bättre beskriver de processer som företag arbetar med. Viktigast - företag får en mer motiverad personal som minskar sin stress och mår mycket bättre! 

ScoreBase mjukvara för Värdeskapande nätverk -ProfitFinder - ”släpper fångarna loss” - se vår hemsida - www.scorebase.com

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen