Konsten att kunna förhandla – ju bättre ju bättre affärer.

En sak som inte uppfattas i relation till sin betydelse är förmågan att förhandla. Skillnaden med en väl förberedd förhandling och en som man ”bara går till” kan betyda att man får till en betydligt sämre affär än som var möjligt att uppnå.

Grundläggande är att man gör upp en plan som omfattar analys av motparten och vad man själv minimum vill uppnå. Minimialternativet måste kunna nås till 95%. Vidare krävs en plan för det bästa målet som man kan tänka sig att uppnå.

En annan sak som lätt förbises är om man ska ha ett bra förhållande med motparten efter förhandlingen så ska man inte gå fram så aggressivt. Då kan en osämja uppstå som sedan gör att det man eventuellt uppnått ej går att realisera.

I själva förhandlingen gäller regeln att man lyssna mer än tala. Lyssna och förstå och sedan delge inlägg som ska stå fast och vara övertygande. Slutligen kan kompromiss vara ett bra avslut speciellt om man uppnått målet som ligger nära det optimala.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen