Att arbeta som Mentor och Coach i ett helhetsperspektiv

Helhetsperspektiv

En konsult har man ofta ett väldigt smalt område som är den specialitet som man jobbar med. Mitt sätt och arbeta grundar sig på erfarenhet som drygt 40 år gett mig och det är att företagande består av en massa olika saker där inte minst det personlig välbefinnandet är en viktig komponent.

Det innebär att en klient som arbetar med mig kan få support från att få ihop livspusslet till hur agera på ett effektivt sätt som chef till hur man på ett framgångsrikt sätt utvecklar företaget. Allt hänger ihop därav helhetsperspektivet.

Att göra rätt prioriteringar
Framförallt är det några saker som alltid står i fokus för en chef oavsett om det handlar om styrelseordföranden, VD eller en chef nere i organisationen alternativt om det är ägaren i ett Start Up. Det handlar om att göra rätt prioriteringar så man jobbar med det som är viktigt för att uppnå de mål som är satta. 

Genom att göra effektiva prioriteringar så gör man saker som leder framåt och just att man känner att man som chef bidrag med att det händer rätt saker är motiverande och leder till att chefsjobbet helt enkelt blir kul, lätt och ger energi och kreativitet.


Att ta vara på tiden
Rätt prioriteringar gör att det känns som att man får tid till ett bra liv utanför arbetet och livspusslet fungerar bra. Det omvända gäller också och är ofta regel. Man känner att man inte hinner med, tiden räcker inte till och då blir det genast svårt att få ihop livspusslet, och man är inne i en nedåtgående spiral.

En personlig mentor och coach
Att prioritera "rätt saker" och "skapa tid" kan jag som personlig mentor och coach vara ett stöd för och ge support i syfte att stödja och kanske bidra med lösningar så att det uppstår en balans mellan arbetstid och fritid. Just genom att helhetsperspektivet ger en mer komplett support innebär det också att att alla frågor kan diskuteras. Självklart har jag inte alla svar men tillräcklig erfarenhet för att kunna ge en professionell second opinion. Och att vara ett bollplank för frågor som kan behöva diskuteras konfidentiellt med någon som bara har klientens bästa på agendan. 

Att få saker att hända
Ofta är inte problemet att göra upp planer och i möte fastställa att så och så ska vi utveckla verksamheten och det sätts upp lönsamhetsmål som ska uppnås. Problemet börja när verkligheten inte uppträder så som planer och mål förutsätter. Att då kunna agera i samklang med verkligheten och inte följa kartan är avgörande. I den processen kan ofta extern kunskap och erfarenhet ge viktiga bidrag så att rätt saker händer trots att man agerar utanför plan men håller kurs mot förväntat resultat.


Olika verktyg som jag kan bidra med just när det gäller att uppnå resultat.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen