Att göra jobbet


När man väl kommit igång med ett projekt så är intresset och motivationen hos en själv och de som eventuellt ingår i projektet på topp. Beroende på hur länge ett projekt varar lurar det olika faror. Ofta skapas det längs vägen problem genom svag dokumentation, någon hoppar av, en händelse inträffar som gör att teamet har svårt att närvara och projektet haltar framåt och kanske stannar upp för ett tag. 

Just därför har jag tagit fram en Road Map som gör att projektet kan framskrida med en given struktur och på ett systematiskt sätt även om inte t ex alla kan vara närvarande samtidigt så kan man gå in och medverka oavsett tid och plats via Road Map. 

Allt från små projekt på några månader till sådana som tar år att nå lämpar sig utmärkt att driva via metoden Road Map. Primärt fungerar det på individnivå som en plattform för min klient och mig att arbeta utifrån men det kan också placeras centralt hos projektledaren som då blir administratör och där sedan samtliga kan arbeta samman. 

Om det gäller ett direkt operativt projekt typ att ta en division ur ett förlustläge till vinst så har jag mitt andra verktyg ProfitFinder. Det ger även en ekonomisk uppföljning som går att styra arbetet efter. Speciellt i ett läge där man vill komma ur en förlustsituation eller expandera så kan samtliga involverade i projektet samverka så att man på ett optimalt sätt når målet på kortast möjliga tid. 

ProfitFinder är också en utmärkt plattform när man vill gå över i en digital affärsmodell. Det kopplas då till ett företags hemsida som fångar upp kunden och ProfitFinder används då för att rikta företagets verksamhet så att den fokuserar ekonomiskt på kundnytta. Genom att ProfitFinder visar resultatet i ett företags samtliga processer från produktion av en produkt/tjänst tills den är levererad hos kund så kan dynamiskt över tid affärsmässiga beslut fattas som utgår från hela processen fram t o m kundlönsamheten. 

Nyckelord för att snabbt och effektivt nå ett projekt mål är - systematiskt och välstrukturerat arbete. Med mig ombord kommer jag att just se till att dessa två begrepp blir basen i arbetet. På det sättet kan jag utlova en rationell och väl motiverad arbetsgång som också ofta överträffar uppställda tidsramar.

Att ta projekt i mål

Ett problem som ofta dyker upp i olika utvecklingsprojekt är att projektet utvidgas över tid. Här gäller det för projektledningen att ha fokus på det som ska levereras och att inte falla för frestelsen att ge med sig för att "något ytterligare måste vara med/gjort." Samtidigt får det inte vara förbjudet att om det visar sig att en avvikelse ger stora fördelar så ska man klart ta med dessa fördelar.
I ett sådant läge gäller det att verkligen informera och sälja in det nya så att det står klart att man också gjort rätt. Oavsett hur bör det alltid vara bättre att stå till svars för något som inte gick hem än att ha sumpat en chans bara för att man inte vågade ta en risk. En företagsledning som blir informerad om ett sådant case accepterar båda utfallen i kraft sin kunskap om vad risk innebär.
Har projektet drivits systematiskt med stödjande struktur så händer det ofta att det glädjande går i mål för utsatt deal line. 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen