Att använda en Value Architect för att skapa effektiva digitala affärsmodeller - ett måste om vi ska klara Amazon och andra giganter!

Utgångspunkten är som alltid kunden och den klassiska frågan - varför ska kunden handla av just oss? Därför är första övervägandet hur den plattform ska se ut som kunden lätt och enkelt ska accessa. Ett antal viktiga variabler måste testas och just enkelheten måste slås fast oberoende, helst av några kunder, När fronten är klart fastställd gäller det att få back-end att riktas mot kund delen så att högst möjliga kundnytta kan levereras. Det som är viktigast är som nämnts att det är lätt och enkelt för kunden att få kontakt och kunna agera på plattformen (kanske hemsidan). 

Väl i kontakt gäller kvalitén på tjänst/produkt, priset samt kanske allra viktigast när kan kunden få sin leverans? Om kvalitet och pris är rimliga så blir leveranstiden avgörande. En omedelbar leverans ger utrymme för högre pris. "NU" är alltid värt ett premiumpris!

Utan att gå djupare i processen så kan jag säga att rätt utformad digital affärsmodell är extremt kostnadseffektiv. Den rationaliserar bort dyra säljkostnader, en del mellan positioners arbete samt förbättrar företagets cash flow.  

En annan viktig sak är att ett mindre företag kan bli globalt på nolltime genom att utnyttja sociala medier och internationella transportnätverk - allt som redan finns på plats! Att på det sättet växla upp en verksamhet får klart ske i takt med att produktionsresurser tillskapas i motsvarande omfattning. 

 När det gäller klimatet säger experterna allt oftare att tiden rinner ut. På samma sätt vill jag påstå att tiden rinner ut för de företag som inte digitaliserar sin verksamhet de kommer att slås ut av den enkla anledningen att de inte klarar konkurrensen. Inte minst de stora amerikanska företagen med Amazon i täten kommer att leverera en kundnytta som måste mötas för att överleva och det kräver optimala företag där digitaliseringen är en avgörande faktor. 

Mer om att digitalisera följer i nästa inlägg.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen