Att styra företag, och privatlivet, efter ekonomisk betydelse

Att styra företag efter ekonomisk betydelse

Normalt gäller att företag vill tjäna så mycket pengar som möjligt. Och på något sätt förutsätts att så som man arbetar så blir det också högst vinst. Det är ofta fallet fram till en punkt när man gör förlust. Då blir det plötsligt väldigt viktigt att analysera och försöka klarlägga vad man tjänar respektive förlorar pengar på. Allt i syfte att återgå till att tjäna pengar.

Om man istället har en kontinuerlig kontroll av vilka produkter eller tjänster och framförallt kunder som är lönsamma respektive inte lönsamma så kan man också regelbundet vidta åtgärder. 

Viktigt att tänka på är att om man inte vet vad man tjänar pengar på så är det ungefär som att styra ett fartyg utan att veta sin position bara att man ska nå en viss hamn. En sådan färd vore omöjlig. Jag menar att här finns stora möjligheter för företag att få ett helt annat operativt fokus på den vinst man har som målsättning för verksamheten. Om därför systematiskt ser till att personalen löpande får information om det ekonomiska utfallet så ger man en konkret förutsättning för att alla som kan bidrar till att det skapas vinst och inte förlust och man slipper framför allt onödiga nerdragningar bara för att personalen inte var informerade och kunde agera.

Att styra privatlivet efter ekonomisk betydelse

Vid ett tillfälle satt jag med en kompis på krogen och vi skulle beställa lunch. Hela tiden blev han avbruten av samtal men hann emellan med att diskutera lunch priserna som gått upp och menade att det är inte var länge sedan en lunch kostade 75 spänn och nu var den uppe i 100.

Under lunchen så undrade jag vad det var för väldigt viktiga samtal och då svarade kompisen - du vet jag ska placera 200 000 kr på börsen och den där bankmannen kan inte göra något själv utan vill att jag ska säga ok till varenda köp.

Jag blev väldigt förvånad och menade att hur kunde han bry sig så mycket om en höjning av lunchpriset på 25 kr och lägga ner så mycket tankemöda på det när det skulle vara mycket mer betydelsefullt att vara med och tänka kring investeringen som bankmannen ringde om och som kompisen närmast blev sur på för samtalen.

Jo min kompis medgav att det var lite galet och att han faktiskt skulle "ta tag i investeringen." Jag menar att ofta är det så vi psykologiskt agerar för saker som vi hanterar dagligen typ livsmedel väljer vi ofta produkten med det lägre priset eller den som har ett nersatt pris. Men sedan kan vi köpa en bil som kostar stora pengar där vi vet att redan när vi kör från bilhandlaren så har vi förlorat pengar.

Lärdomen är att små summor är lätta att jämföra men det ger också små summor tillbaka som tack för mödan. Däremot stora summor som köp av utrustning som tv, datorer och  bil är det klart mycket mer betydelsefullt att analysera och kolla upp då "återbäringen" för nerlagd möda är mycket större.

Att styra efter ekonomi på rätt sätt ger mer möjligheter 

Mår man bättre av att köpa ett bröd som kostar en tjuga mer så bör det inte vara ett problem som man ödslar kraft och tid på. Däremot om man ska köpa kapitalvaror så finns det stora pengar att tjäna om man lägger ner tid på att hitta den produkt eller tjänst som är tillräckligt bra till bästa pris.

Samma gäller på företagssidan. Det handlar inte så mycket om att regelstyra som att ekonomistyra. Med det menar jag att ekonomistyrning egentligen bara har en regel och det är att vi ska tjäna pengar på det vi arbetar med och vara alerta och agera snabbt om vi ser att något ger förlust. Men för att kunna agera utifrån en så flexibel styrning krävs att personalen får information kontinuerligt som gör att de också kan agera. 

ProfitFinder är ett analysverktyg som likt en ekonomisk GPS visar var ett företag tjänar/förlorar pengar.

Med ProfitFinder får man kontroll på processen från att något produceras - produkt eller tjänst - till detta når kunden. Det innebär att det går att direkt avläsa hur mycket en produkt eller tjänst kan bära av marknads/distributions-kostnader för att lämna en önskvärd vinst.

På så sätt får personalen som deltar i processen direkt den kunskap som behövs för att kunna gripa in och agera för att undvika att processen leverera fel resultat. Det gör också att kundlönsamheten framträder så att vissa produkter/tjänster kan accepteras gå med en viss förlust om de säljs tillsammans med andra produkter/tjänster som ger ett så stort överskott att sammantaget kunden blir lönsam. På det här sättet kan också konkurrensfördelar skapas genom att sänka priset på en tjänst som en lockvara och på så sätt få till köp för andra produkter som inte annars skulle gå att genomföra.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen