Att skapa konkurrenskraft genom att utnyttja företagets fasta kostnader.

Fast kostnad är rörlig i relation till hur resurserna utnyttjas.

Normalt sett nöjer sig de flesta företag att använda täckningsbidrag som styrmedel när det gäller produkter och kunder. Men då ska man veta att där missar man ofta fördelar för att man inte känner hur den fasta kostnaden påverkar.

Detta kan enkelt förstås om vi jämför två produkter eller tjänster med samma rörliga kostnad men där den ena säljs via säljare, som då ger säljkostnader. Den andra säljs via nätet där kunden gör säljarens jobb och det då inte finns några säljkostnader. Säljarens fasta kostnad blir då noll i ena fallet och en belastning i andra fallet. 

Genom att hålla kolla på den fasta kostnaden från att den produceras för en produkt eller tjänst ända fram till slutkund kan man utnyttja den fasta kostnaden för att skapa konkurrenskraft.

Hur skapar man konkurrenskraft med hjälp av den fasta kostnaden?

Jo genom att hålla koll på kapacitetsutnyttjandet så ser man att den fasta kostnaden blir rörlig i relation till hur en resurs utnyttjas. Om en resursavdelning kostar 100 tusen kronor per månad
och producerar 100 enheter så blir då den fasta kostnaden 1000 kr/ e h. Men om då enheten bara utnyttjar 50% av sin kapacitet så inser vi att om vi kunde öka försäljningen t ex till full kapacitet så att man producerade 200 e h/mån så sjunker den fasta kostnaden till 500 kr/ e h. Det är här det uppstår affärsmöjligheter då företagets vinst nu ökar med 500 kr / e h. Denna vinstökning kan nu ta ut själv till 100 % - eller - man kan sänka priser på sitt övriga erbjudande och på så sätt öka sin försäljning genom att bli mer konkurrenskraftig. 

Vad är då problemet - varför gör man inte så idag?

Det görs inte på grund av att man har ingen sådan processredovisning som visar hur fast kostnad är från produktionsstart till en produkt eller tjänst når kund. Det är just en sådan analys som ScoreBase analysverktyg ProfitFinder(C) utför och som på ovan beskrivit sätt gör det möjligt att skapa affärsmöjligheter relaterat till ett företags resurser uttryckta i ekonomiska termer. Hör av dig till
Börje Paulsson på ScoreBase 0709 44 85 65 så berättar han mer om hur du kan utnyttja din dolda affärsmöjligheter och göra bättre affärer genom bättre kunskap om de fasta kostnaderna!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen