Stressen ökar - men den går att åtgärdaEnligt DN 2018-04-12 se ovan ökar stressen på jobbet anser 59 % av tillfrågade. Hög arbetsbelastning överväger som anledning med 66 %, följt av otydligt ansvar och vad som gäller i arbetssituationen 42 % samt otydligt ledarskap 35%. De två senare kan anses höra samman har man dåligt ledarskap har man också otydliga roller och inget klart ansvar för vad som gäller.

Vad kan man då göra för att reducera stressen - jo det finns mycket.

För det första ska man ta stressen på allvar och speciellt om den är ett problem så ska man agera. Långvarig stress är nedbrytande på alla plan alltså inte bara på jobbet utan hela livet förmörkas. En massa energi går åt till att hålla stressen i schack och kroppen far illa. 

Lösningen är att starta tänka efter vad det är speciellt som mest triggar stressen. 

Om det nu som ovan DN visar man helt enkelt har för mycket att göra så gäller självfallet att reda ut om man helt enkelt gör för mycket kanske kan man reducera en del i själva arbetet utan att det tappar i kvalité. Det kräver klart att du är helt klar över vad som faktiskt krävs. Ett annat sätt är att rådgöra med närmaste chef om det går att lägga över en del av ditt ansvar. Eller om du är i en position där du kan delegera och lämna över ett antal ansvar och istället för att jobba direkt med ett antal projekt så kan du övergå till att följa upp. 

Allt det där låter kanske för enkelt alternativt för svårt att verkligen genomföra och det är just i ett sådan läge som det kan vara läge att plocka in en mentor som stöder just genomförandet och ägnar 100% av sin tid till att på alla sätt se till att du återfår kontroll och framförallt glädje i att gå till jobbet och att komma hem i form för att även kunna njuta av fritiden. 

Det viktigaste att komma ihåg är att varje individ är unik. 


Det innebär att även om du vet från det du har läst hur du bör gå tillväga för att få ner stressen så kan det vara väldigt komplext och svårt att på egen hand ta det fulla ansvaret. Därför är en neutral person som en mentor någon som kan ge stöd när det gäller att sortera och analysera din situation och hjälpa till att få fram dina prioriteringar och att få fram en genomarbetad plan som på sikt allt i relation till ditt speciella läge tar dig till de mål du satt upp och som vi tillsammans jobbar med för att du ska uppnå. 
Kortsiktiga mål jobbar vi med i successiva möten långsiktiga mål når vi med min speciella Road Map som är framtagen just för att via delmål i en väl utarbetad struktur ta dig till de mål du satt upp.  Som vanligt gäller att just nå mål att jobba framåt och efter hand komma närmare och närmare är både motiverande och stressdämpande. Det ger en känsla av kontroll och det blir kul både på jobbet och på fritid. 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen