Några av mina specialiteter som jag arbetat mycket inom management:


1) Vinstanalys i processform - just så som vinsten uppstår - på kundnivå

2) Affärsprocesser som säker grund för affärsutveckling

3) Beteendekonomi (nudging)

4) Att bygga och vårda varumärket

5) Etik internt och externt för att bygga förtroende 

6) Kreativa finansieringslösningar - speciellt för Start-Ups och mindre företag

Se nedan där jag utvecklar varje ämne!

1) Vinstanalys i processform - just så som vinsten uppstår - på kundnivå

Ett vanligt fel som företag gör när man analyserar vinsten per produkt och framförallt per kund är att man inte tar med alla kostnader utan men tar försäljningspris minus rörliga kostnader. På ekonomispråk heter det att man ser på TB1. Det innebär att man från försäljningspriset drar bort rörliga produktkostnader (ingående material) så får man resultatet för produkten. Sedan drar man bot rörliga kostnader för kunden typ frakt och så får man TB 1 på kundnivå.

MEN då missar man fasta kostnader som om de medtages kan resultatet bli ett helt annat:

Ex Försäljningspris produkt 1= 100 - Rörliga produktkostnader 40 = TB1 för produkt 1 = 60
      Försäljningspris produkt 2 =  80 - Rörliga produktkostnader 50 = TB1 för produkt 2 = 30
MEN om vi nu lägger till fasta kostnader för produkt 1 = 40 så blir resultatet 20
 Och om vi lägger till fasta kostnader för produkt 2 som bara är 5 så blir resultatet 25 dvs produkt 2 som var klart sämre på TB1-nivå är nu klart bättre när hänsyn tas till samtliga kostnader!

Just av den anledningen har jag utvecklat ProfitFinder som i processform utifrån försäljningspriset analyserar samtliga ingående kostnader ner på kundnivå så man enkelt kan få fram de processer som är lönsamma - se mer om ProfitFinder
                                         
                                                   

 2) Affärsprocesser som säker gund för affärsutveckling

Genom att organisera företaget i affärsprocesser och samtidigt följa upp processerna med avseende på resultat i kronor och inte hur mycket som produceras gör att fokus riktas på "att tjäna pengar." Min erfarenhet är att om man på det sättet kan resultatorientera företaget så att all personal på något sätt känner sig tillhöra "intjäningsprocessen" och man också får en adekvat återkoppling gärna med någon form av bonus - ja då blir företaget en verklig intjäningsmaskin. 

Fördelen är framförallt att ledningen sätter fokus på värdeskapandet och öppnar för stor flexibilitet avseende närvaro eller hur man inom vissa budgetramar spenderar kostnader. Om vederbörande process producerar uppställda resultatmål som man dessutom har någon form av bonus på så är det mindre viktigt att upprätthålla en massa regler utan låta kreativiteten flöda fritt. Det gör att en massa energi förlöses och kommer fram till nytta för företaget och för personalen. Det blir kul att gå till jobbet och man skrattar mycket och är glada samt tar gärna på sig uppgifter utan för arbetsbeskrivningen och hjälper varandra allt i vetskap om att alla har nytta av det - företaget får ett bättre resultat och personalen för en bra bonus. 

3) Beteendekonomi (nudging)

Nobelpristagaren Daniel Kahneman har i sin bok "Tänka snabbt och långsamt" visat hur vi reagerar på olika stimuli och hur man på det sättet kan få folk att agera på ett positivt sätt utan att man behöver regler. För ingen gillar att bli reglerad om det inte känns väldigt motiverat. Men genom att göra saker som man normalt reagerar för kan man elegant åtgärda saker som inga skyltar klarar. 
Ett känt exempel är flugan i pissoaren som gör att männen kissar på flugan och inte "spiller vid sidan" Ett förtydligande nudgingen består i att man klistrar fast en liten plastfluga i pissoaren vilket då gör att männen automatiskt siktar på flugan och därigenom får man effekten att de inte skvätter utanför. 

Ett annat exempel om man bor i villa och har små barn kan man för att få ner hastigheten på passerande fordon placera en boll precis i vägkanten lite provocerande lite snuddande vid vägen som den skulle nästan vara på väg att rulla ut på vägen. Effekt - fordonen saktar in.

Vad har nu dessa exempel med företagande att göra - jo det är bara att tänka till när meddelanden på produkterna/tjänsterna skrivs/informeras om. Där gäller det att göra det så att kunderna gör det man vill de ska göra. Det kan vara enkla saker som hur man effektivt öppnar en förpackning till att göra en bruksanvisning så bra att den faktiskt blir förståelig. Till - givetvis - kommunicera på ett sätt som gör att potentiella kunder verkligen köper dina produkter.  

4) Att bygga och vårda varumärket

I dagens hårda konkurrens är varumärket av avgörande betydelse för synas och skapa värde som gör att du stärker din konkurrenskraft. Frånsett att själva märket ska sticka ut på något sätt eller åtminstone synas tydligt där ditt företag uppträder så ska det också vara konsistent med vad dina produkter/tjänster står för och levererar. 
Varumärkets betydelse beror lite på vad företaget säljer och på vilka marknader. Jobbar man väldigt lokalt kanske produkten/tjänsten är det som drar jmf advokatfirma/sotare/psykologer/målare osv. 

Men så fort man börjar jobba utanför hemmasfären så är det viktigt att man har ett varumärke som koms ihåg och som med bra produkter/tjänster växer i styrka och som sedan kräver mer och mer för att bli ihågkommit så att det blir något kunder tänker på i första hand. Helst så att du med ditt företags erbjudanden kommer högst upp när kunderna ska köpa. Här spelar allt ifrån pris och kvalité till den värdegrund som ditt företag står för in och får större och större betydelse över tid.

5) Etik internt och externt för att bygga förtroende 

Med en etisk inställning både internt och externt som innebär att man strävar mot justa villkor för personalen och på samma sätt justa och ärliga erbjudanden och ett korrekt uppträdande mot kunderna. I situationer som handlar om kund- och personalrelationer gäller det att vara rättvis och ärlig och se till att man gör rätt ifrån sig för att man vill det ska vara korrekt och inte bara ta för sig för man kan i relation till sin position. Detta är lika viktigt internt mot personalen som mot dina kunder - på det sättet skapar du ett stort förtroendekapital som visar att ditt företag kan man lita på. 

6) Kreativa finansieringslösningar - speciellt för Start-Ups och mindre företag

För Start-Ups och mindre företag, som jag jobbat mycket med när jag startade mina egna bolag i Forskarbyn på Ideon i Lund, gäller att tänka utanför boxen. Det är ofta omöjligt att gå till banken och få lån om man inte sätter sig i egen skuld genom borgen och det ska man klart aldrig göra.
Nej framkomliga vägar är t ex att det man jobbar med är så attraktivt att man kan få en större order detta gäller speciellt Start-Ups och då kan man låna pengar alt att man t o m kan få förskottsbetalning mot en mindre prisrabatt. 
När man kommit lite längre så kan man istället för att ta in riskkapital skapa samarbete med en partner som kan producera eller sälja dina produkter/tjänster mot del i resultatet. Speciellt om du ska ut på exportmarknaderna så kan det vara en stor fördel att "åka med" en som redan gjort resan och som vill ha dina produkter/tjänster för det passar i vederbörandes sortiment och kunder. 

Ett annat sätt som jag tillämpat är att gå till personer som är i business och som tjänar bra med pengar och som du kan intressera för att vara med både i företaget - de satsar det kapital som behövs plus att du får dem i styrelsen och professionell hjälp med att driva företaget - då kanske du inte heller behöver någon mentor längre när mentorn fixat just en sådan investeringslösning.
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen