En personlig mentor gör skillnad på flera avgörande sätt


Du får en person med en bred teoretisk utbildning och 40 år företagserfarenhet.

Som är tillgänglig på dina tider oavsett där du är

Genom att när du vill, och var du är, kunna ha kontakt me en person som ger dig 100% fokus och återkoppling, alltid vad jag tror är ditt bästa utifrån min erfarenhet med nya lösningsperspektiv och stöd att ta rimliga risker vid genomförandet. Men framförallt komma till dina lösningar snabbare och därmed få saker gjorda - det att handla och göra det på ett bra sätt som avgör ett bra resultat.

För det är alltid resultaten som ger lugnet, tillfredsställelsen och  ger livet en guldkant.

Det är just här nyckeln till välbefinnande finns att basera beslut i samverkan med erfarenhet som tillför kraft och gör att det blir gjort som ofta blir uppskjutet. Genom att handla under så lite stress som möjligt så uppnås i de allra flesta fallen ett bättre läge. Att på det sättet successivt ta dig fram på ett tryggt sätt gör att stressen går ner och du känner att du har kontroll. Ju mer vi jobbar tillsammans ju mer utvecklar vi ett arbetssätt som gör att du mer och mer får den trygghet som gör att du tar fram dina dolda krafter och möjligheter.

Sammantaget så långt

Sammantaget når du fler och fler av dina mål och det är just detta som är den verkliga drivkraften - att nå dina mål. Det låter självklart och på det sättet jag jobbar med delmål så förstärks den känslan.  Just att känna att du kommer framåt och själv styr din utveckling när fler och fler mål uppnås är den absolut bästa välbefinnande och jagstärkande känsla du kan uppnå - du blir glad och samarbetet är nu inte bara effektivt utan det är framförallt kul och skapar massor av energi. 

Mer i detalj

Det finns två typer av arbetssätt som vi kommer att jobba med. Det ena handlar om dina dagliga aktiviteter på jobbet eller privat som kan behöva stämmas av on the spot. Det andra arbetssättet är dina mer långsiktiga mål där vi kan om du vill jobba med min speciella teknik - Road Map. Den finns beskriven på min hemsida http://www.scorebase.com/Bonus.htm

On the Spot - som en personlig Google mentor - just när du vill ha ett snabbt svar

Det är många gånger som jag själv varit i situationer när det skulle vara guld värt att ha någon att diskutera en svår fråga som jag som chef eller senare VD måste fatta beslut om. Samma sak har hänt mig i styrelsearbete och givet vis många fler gånger när jag nyexaminerad fick mitt första chefsjobb. 

En unik växelverkan som koordinerar dina dags- och mer långsiktiga beslut

Har vi gjort upp en långsiktig plan med sina delmål blir det väldigt lätt att koordinera dagsaktuella frågor och fatta beslut så att de är konsistenta och väl inom ramen för det du vill uppnå. Efter som jag för noteringar efter varje kontakt så har jag också möjlighet att enkelt stödja på ett sätt som skapar systematik och struktur i vårt arbete. Ett sådant arbetssätt skapar bra förutsättningar för att nå dina mål. Det ger dig lugn och kontroll och framförallt stor glädje och motivation inte bara för arbetet utan för hela din livssituation - det blir helt enkelt kul att båda gå till jobbet och komma hem. 


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen