Starten på NÄT-Mentorns blogg

NÄT-Mentorn(c) (net-Mentorn(c) 

ScoreBase har nu som första mentor skapat NÄT-mentorn. 

Det innebär att du får tillgång till en erfaren mentor på tider och platser som passar dig. Givetvis jobbar jag också på vanligt sätt för de klienter som vill det alternativt att man börjar som brukligt och sedan när man känner varandra övergår man till en nätrelation.

Jag som skriver heter Börje Paulsson och har mer än 40 års erfarenhet som företagare i olika roller både som anställd i stora företag och som egen företagare från Start Ups till mindre och medelstora bolag. Bl a har jag arbetat med egna bolag inom Forskarbyn Ideon i Lund under 15 år. 

Min tanke var att efter att jag sålt det sista bolaget till USA så skulle jag gå i pension. Men så började jag läsa filosofi och efter två års studier fick jag iden till att börja arbeta som mentor med ett bredare perspektiv än bara företagsutveckling. Med de nya kunskaperna kan jag ta ett helhetsgrepp på mitt mentorskap där även stöd för livspusslet till existentiella frågor kan ingå.

Vad som avhandlas i respektive uppdrag avgörs helt av klientens behov. För att kunna jobba på distans har jag tagit fram en modell hämtat från rallysporten där man noga ställer upp mål för varje delsträcka för att säkert ta sig i mål. På samma sätt erbjuder jag en Road Map för de som vill jobba välstrukturerat för att nå ett specifikt mål. läs mer om Road Map på http://www.scorebase.com
 

Det gör att du nu kan ha med dig ett personligt stöd som en Google mentor – på jobbet och på fritid oavsett var du är.

Det gör att chefer som behöver någon att rådfråga omedelbart kan få kontakt med en mentor som har lång erfarenhet av just deras situation inte bara via personliga möten, som kan ta tid att arrangera, utan direkt digitalt – telefon, mail och webinar. 

För nya chefer innebär det en personlig tränare för yrkeslivet. En tränare och rådgivare som följer med oavsett tid och plats.

För den etablerade chefen innebär det ett bollplank att diskutera allt från managementfrågor till hur hen ska få ihop ett övermäktigt livspussel till existentiella frågor för att sortera ut och göra prioriteringar.  
             Genom att direkt kunna nå en person som fokuserar enbart på dina förhållanden och som du kan diskutera kortsiktiga problem med när de uppstår. Samt vid personliga möten gå igenom mer långsiktiga målsättningar och dra upp planer för hur dessa ska genomföras. Det ger ett stöd både "on-the-spot" utan också stöd för mer långsiktiga projekt. Ett stöd som alltid bygger på erfarenhet och i genomförandet på en tydlig struktur och systematik i form av min RoadMap. Det gör att du tryggt och säkrare når dina mål.

Det viktigaste är nog att din stressnivå sänks du mår bättre och du återtar kontrollen.  Säkerligen får du inte av mig färdiga lösningar men tillräckligt stöd för att du ska komma fram till egna bra alternativ samt viktigast - att du verkligen med mitt stöd ser till att saker sedan blir genomförda. Att diskutera och analysera är enkelt, och som regel finns det bra lösningar det är inte problemet, utan problemet är att komma till skott och verkligen genomföra det man förutsatt sig och som är en förutsättning för att kunna gå vidare. Annars blir det lätt ett ältande som bara skapar stress och nervositet.

Här kan du göra en självtest?


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen