Helhetskoncept som mentor

Helhetskoncept

Att ta ett helhetsperspektiv innebär att jag som mentor inte bara stöder din arbetssituation utan med min långa erfarenhet och nya studier inom filosofi och tidigare psykologi, som blev mitt tillvalsämne i min civilekonomexamen, så kan jag även vara bollplank när det gäller att få ihop livspusslet och andra mer existentiella frågor. #helhetskoncept.
Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen